Nyhet

Nylanserad antologi: Med religiös läskunnighet förändras världen

Kan internationellt bistånd, eller utvecklingssamarbete, få effekt utan en genuin förståelse för religionens och religiösa aktörers roll i samhället? Vi nylanserar den populära antologin For Better for Worse med flera nya kapitel.

Kan internationellt bistånd, eller utvecklingssamarbete, få effekt utan en genuin förståelse för religionens och religiösa aktörers roll i samhället? När Svenska missionsrådet reviderar och på nytt ger ut den populära antologin For better for worse, är svaret på frågan alltjämt ”nej”.

– Religion är inte bara en fråga för troende, säger Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet. Alla som arbetar med människor, i internationellt utvecklingssamarbete, i konfliktsituationer, i socialt eller humanitärt arbete behöver grundläggande kunskaper om vad religion betyder i just den situation de arbetar för att kunna göra ett bra jobb.

Religion påverkar hur människor tolkar världen

Religion och andra livsåskådningar påverkar hur människor tänker, agerar och tolkar den värld vi lever i. Antologin For Better for Worse – the Role of Religion in Development Cooperation, visar hur religiös läskunnighet skapar bättre förutsättningar för ett gott utvecklingssamarbete.

Sedan Svenska missionsrådet första gången gav ut For Better for Worse 2016, har antologin haft en strykande åtgång. I 16 tematiska kapitel använder sig forskare och erfarna biståndsarbetare av religiös läskunnighet för att analysera internationella frågor.

Nyutgåvan innehåller både uppdateringar och tre nya kapitel som särskilt lyfter klimat, religions- och övertygelsefrihet och pentekostalismens växtkraft i världen.

Alla människor har värderingar

– Ingen människa är neutral. Alla bär på värderingar och övertygelser som styr vårt sätt att arbeta och som kan komma i konflikt med andra människors övertygelser. Religiös läskunnighet hjälper oss också att utforska våra egna värderingar i förhållande till andra människors tro, förklarar Petter Jakobsson som hoppas att antologin ska väcka nyfikenhet bland andra i biståndsbranschen och akademin.

For Better for Worse ger en snabb orientering i de senaste årens diskussion om religion och utveckling. Den hjälper läsaren att nyansera synen på religionens roll i samhället och visar vilken förändringskraft som kommer med religiös läskunnighet.

Seminarium om religiös läskunnighet i praktiken

Svenska missionsrådet nylanserar antologin For Better for Worse den femte juni med ett frukostseminarium. Flera av de forskare och praktiker som bidragit till antologin deltar i ett samtal om hur de använder religiös läskunnighet i sitt arbete.

Bland de medverkande:
Josephine Sundqvist (Sida)
​Sara Lindblom (Rädda barnen)
Kristina Patring (SMR)
Max Stockman (SST)
Ove Gustafsson (PMU)
Sofia Walan (Studieförbundet Bilda)

När: Onsdag 5 juni, kl. 8:45-10:30
Var: Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Bromma (T-bana Alvik)

Seminariet hålls på svenska och är gratis. Men anmäl dig senast 3 juni till Petter Jakobsson för att vara säker på att få frukost.

Läs hela antologin här: For Better for Worse – the Role of Religion in Development Cooperation
Här kan du se seminariet.