Nyhet

Remissvar: Ställ tydliga krav på AP-fonderna

Det måste finnas ett tydligt krav på AP-fonderna att respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Det säger vi och 22 andra organisationer i ett remissvar till regeringen.

Statliga AP-fonderna investerar idag i en rad bolag som direkt motverkar Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter klimat och miljö. Dessa investeringar har varit möjliga på grund av ett regelverk som är otydligt vad gäller hållbarhet, samtidigt som hög avkastning tydligt överordnas andra mål.

I juni 2017 presenterade regeringen, efter förhandlingar med partierna i riksdagens pensionsgrupp, ett förslag på ny lagstiftning för Första-Fjärde AP-fonderna. Förslaget innehåller viktiga förbättringar jämfört med dagens regelverk. Till exempel står det nu i förslaget till lagtext att AP-fonderna ska vara ansvarsfulla investerare och ansvarsfulla ägare och verka för ett främjande av hållbar utveckling.

Trots detta är lagförslaget fortsatt otydligt när det gäller AP-fondernas förhållande till Sveriges internationella åtaganden. En ny lag måste tydliggöra att dessa är grundläggande förutsättningar för AP-fondernas kapitalförvaltning och att de utgör ramarna inom vilken fonderna kan maximera sin avkastning. Annars är risken att vi även i fortsättningen får se investeringar som undergräver dessa åtaganden.

När AP-fondernas regelverk nu ändras efter 17 år är det viktigt att lagen blir så bra som möjligt. Därför skriver vi under ett gemensamt remissvar med de 13 organisationerna bakom kampanjen Schyssta Pensioner och ytterligare nio organisationer. Remissvaret innehåller konkreta förslag på hur ett nytt regelverk – med skarpare skrivningar – ska kunna garantera att våra pensionspengar bidrar till en hållbar utveckling och investeras i enlighet med Sveriges internationella förpliktelser.

Läs vår debattartikel på samma tema som publicerades 20/10 i Göteborgsposten.

Läs vårt remissvar.