Nyhet

Många sätt att värna mänskliga rättigheter

Träning i civilkurage, samtal om kvinnor på flykt och följeslagare berättade varför det är bra att ha väst. Det är något av det som våra medlemsorganisationer bjöd på under årets Mänskliga Rättighetsdagar.

Följeslagare berättar om sitt arbete som i Israel/Palestina på MR-dagarna 2018

Bland hundratals seminarier och runt 80 utställare på MR-dagarna fanns våra medlemsorganisationer Caritas Sverige, Erikshjälpen, Kristna Fredsrörelsen och Svenska kyrkan. Även Följeslagarprogrammet som genom Sveriges kristna råd får stöd genom SMR, hade ett seminarium och en monter.

Den amerikanska medborgarrättsrörelsen använde sig av hassle lines för att träna på att lösa konflikter utan våld. Kristna Fredsrörelsen visade metoden i ett seminarium om civilkurage. Deltagarna fick stå i två parallella led, där den ena fick spela förövare och den andra civila som ingriper. Kristna Fredsrörelsen hade också ett miniseminarium om aktiv fredskultur.

I Erikshjälpens seminarium om trafficking deltog Per-Anders Sunesson, Sveriges ambassadör mot människohandel. Han berättade att trafficking är det brott som växer mest i världen, för att det är så mycket pengar inblandade. ”Det är alltid civilsamhället som går före i arbetet mot människohandel, så är det också i Sverige”, sa han. Arbetet mot trafficking i Sverige är välorganiserat, med en plattform där både civilsamhällets organisationer och myndigheter ingår.

”Vi är tacksamma för att ni frågar hur vi mår” är en reaktion som följeslagare kan möta i sin uppgift som observatör och medföljare i Israel och Palestina. Ofta är följeslagarna de första som möter människor som har råkat ut för någon form av övergrepp. Det handlar om till exempel husrivningar, att småbrukare blir av med sin mark eller att barn hindras att gå till skolan.

Caritas Sverige bjöd in till ett samtal om Agenda 2030 och trygghet för kvinnor och barn på flykt. Simet Sager från RIFFI, Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor, berättade om sin flykt till Sverige som åttaåring. I panelsamtalet som följde deltog bland andra Anna Maria Corazza Bildt (m).