Krönika

Årligt nordiskt möte

Den 8-9 februari deltog Anders Malmstigen, Lisa Minnhagen och Niklas Eklöv från SMR i det årliga nordiska mötet då vi träffar våra syskonorganisationer från Norge (Digni) och Danmark (DMRU).

sdr

De erfarenhetsutbyten och relationer som vi byggt upp genom åren har lett fram till flera positiva samarbeten. Just nu är det mycket fokus på samarbetet kring religions- och övertygelsefrihet. På årets möte delade vi även erfarenheter kring hur vi arbetar med kapacitetsutvecklingsfrågor, organisationsbedömningar, analysverktyg för religion och utveckling samt resultatuppföljning. Det var också intressant att jämföra skillnader i den biståndspolitiska situationen och hur våra relationer ser ut med Sida, NORAD respektive DANIDA. Vår bedömning är att vi i förhållande till både Danmark och Norge har en mer gynnsam och öppen situation. Däremot har man i Danmark utsett en ambassadör för religions- och övertygelsefrihet, något som vi på SMR gärna vill verka för i Sverige!