Nyhet

Believe it or not, it’s my Right

Den här veckan lanserar European Platform against Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) en kampanj för människor som vill stå upp för religionsfrihet för alla. Välkommen att delta under hashtaggen #FoRBDefender, där FoRB står för ”freedom of religion or belief”!

Kampanjen uppmanar människor över hela världen att samlas under parollen ”Believe it or not, it’s my Right” (Tro det eller ej, det är min rättighet!).

#FoRBDefender är en kampanj i sociala medier som vill öka medvetenheten om den mänskliga rättigheten religions- och övertygelsefrihet (FoRB). Kampanjen står i solidaritet med människor runt om i världen som möter diskriminering, förtryck och våld på grund av deras religion eller övertygelse (inklusive icke-troende). Kampanjen uppmanar också beslutsfattare på nationell och internationell nivå att stå upp för denna grundläggande mänsklig rättighet med större kraft.

Mer kunskap för att främja religions- och övertygelsefrihet

– I vårt arbete möter vi människor som drabbas av brott mot denna mänskliga rättighet och som arbetar för förändring under mycket svåra omständigheter. Det finns ett akut behov av att beslutsfattare agerar för att skydda rättigheten och människor som utsätts, säger Katherine Cash, rådgivare för religions- och övertygelsefrihetsfrågor på Svenska missionsrådet.

– Genom att nå ut till politiker, diplomater, media, företag, det civila samhället och andra, hoppas vi att #FoRBDefender kan visa att religions- och övertygelsefriheten är tänkt att skydda alla – och att alla kan agera för att skydda religions- och övertygelsefrihet för andra.

Svenska missionsrådet står bakom kampanjen

Svenska missionsrådet har deltagit i arbetet med att utveckla kampanjen genom sitt engagemang i det nordiska nätverket NORFORB. Bakom kampanjen står EPRID som består av Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB), Christian Solidarity Worldwide (CSW), European Humanist Federation (EHF) och International Humanist and Ethical Union (IHEU).

Religions- och övertygelsefriheten angår alla

Enligt forskningsinstitutet Pew Research Centre, bor tre fjärdedelar av världens befolkning i länder med höga nivåer av diskriminering, förtryck eller våld mot människor på grund av religion eller övertygelse.

– Ingen människa med religiös eller annan övertygelse, inklusive ateister och icke-troende, är undantagen brott mot religions- och övertygelsefriheten. Vi är alla beroende av denna grundläggande rättighet, säger Katherine Cash.

Du kan vara med i kampanjen!

#FoRBDefender-rörelsen handlar om att agera i sociala medier för att uppmärksamma att religions- och övertygelsefriheten angår oss alla.

På www.forb-defenders.org kan du läsa mer om kampanjen. Du kan också delta i kampanjen genom att lägga upp bilder av dig själv med ”Believe it or not”-loggan i dina sociala medier för att visa ditt stöd för religions- och övertygelsefriheten. Kolla hur vi har gjort på vår Facebook-sida:

Lär dig mer

På www.forb-learning.org samlar nätverket NORFORB en kunskapsbank med material för såväl gruppövningar och självstudier om religions- och övertygelsefrihet. Ett särskilt tips är kortfilmerna om vad religions- och övertygelsefriheten innebär och när den får begränsas som dessutom finns på flera språk.