Nyhet

Bli medlemsorganisation och få ett sammanhang

Din organisation kan bli en av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer. Att vara en del av ett större sammanhang gör organisationen starkare.

Photo: Melker Dahlstrand

Charlotta Norrby, generalsekreterare (Foto: Melker Dahlstrand)

Vi vill bygga en gemensam grund med alla våra medlemsorganisationer. Att bli medlem hos oss kan därför vara en ganska lång process, där vi börjar med att diskutera hur vi ska arbeta ihop. När ni sedan ansöker om medlemskap går vår styrelse igenom ansökan och slutligen fattar vi ett beslut vid vårt årsmöte.

Arbetar du för en organisation som är intresserad av medlemskap i Svenska missionsrådet? Kontakta vår generalsekreterare Charlotta Norrby.

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem i Svenska missionsrådet ska organisationen vara svensk och uppfylla följande krav:

  • Dela vår värdegrund och ställa sig bakom vår verksamhet.
  • Ha ett demokratiskt förhållningssätt, en folklig förankring och en dokumenterad internationell samverkan sedan minst fem år.
  • Delta aktivt i vårt arbete, vilket innebär att delta i mötesplatser, ingå i nätverk, utskott och styrelse.
  • Följa de särskilda villkor som finns för vidareförmedling (när det är relevant).
  • Betala medlemsavgift.