Krönika

CHS årsmöte i Bangkok gav många nya idéer

Nu är jag uppfylld av idéer kring hur SMR och våra medlems- och samarbetsorganisationer kan utveckla sitt arbete för att skapa ökad kvalitét!

Jag har just kommit hem från en resa och ett möte med CHS Alliance som höll årsmöte i Bangkok. Mötet erbjöd en fantastisk möjlighet till lärande, nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra organisationer från många olika länder. Jag fick också idéer om hur vi kan öka ansvaret gentemot rättighetsbärarna i de projekt vi stöder, säger Lennart Nolvall. Det var också värdefullt att delta i samtal om hur CHS Alliance strategi kan utvecklas för att, inte minst, attrahera fler organisationer från globala syd.

Även om Core Humanitarian Standards fått ett stort genomslag inom främst den humanitära sektorn är det en utmaning för CHS Alliance att utveckla arbetet och attrahera nya medlemmar. Systemet för att en medlemsorganisation skall bli godkänd som medlem (verifierad) är idag krävande och det gäller för CHS Alliance att kunna förenkla processerna och visa att det finns ett tillräckligt stort värde i att vara med i relation till arbete och kostnader, menar Hanna Mellergård, chef på enheten för internationellt utvecklingssamarbete på SMR, och som också var med på årsmötet i Bangkok.

I samband med konferensen fick Erikshjälpens samarbetspartner EFICOR i Indien besked om att organisationen som första organisation i Indien blivit certifierad av CHS Alliance.

CHS Alliance har just avslutat sitt globala medlemsmöte i Bangkok med ett 100-tal deltagare från samtliga kontinenter. Mötet hade ett starkt svenskt deltagande med totalt nio representanter från SMR, PMU, ADRA, Läkarmissionen, Erikshjälpen, Diakonia, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Erikshjälpen. Från SMR deltog Hanna Mellergård och Lennart Nolvall.

CHS Alliance är en av tre organisationer som arbetar med ansvarighet, kvalitet och standards, och som har utvecklat och står bakom Core Humanitarian Standards (CHS). CHS är också applicerbart inom utvecklingssamarbetet och är den enda globala standarden för ansvarighet och kvalitet som har ett system för verifiering och certifiering.

SMR är medlem i CHS Alliance sedan två år tillbaka och gjorde under 2019 en självanalys för att verifiera i vilken mån vi som organisation lever upp till de nio lika åtaganden som ingår i CHS. Även PMU och Läkarmissionen är medlemar i CHS Alliance och ADRA Sverige har genom ADRA International ett associerande medlemskap.