Nyhet

Civilsamhället: livsviktigt för tro, samarbete och förändring

Att tro kan leda till positiv förändring på individ-, grupp- och samhällsnivå blir vi konstant påminda om genom våra medlemmars arbete för fred, demokrati och hållbar utveckling i över 50 länder.

Vi är många som jobbar hårt för en hållbar rättvis värld. Tillsammans utgör vi ett civilsamhälle som rymmer en mångfald av olika åsikter och livsåskådningar. I det civila samhället organiserar sig människor för att tillsammans ta ansvar för framtiden. Här väcks inspiration och förmåga att försvara våra mänskliga rättigheter och jordens resurser.

Historiskt har civilsamhället varit avgörande i kampen för kvinnors rättigheter, medborgarrättsrörelsen i USA, demokratirörelsen i Östeuropa som ledde till Berlinmurens fall och för slutet på apartheid i Sydafrika, för att nämna några milstolpar. I närtid kan vi se hur civilsamhällets mobilisering räddar liv bland migranter som korsar Medelhavet. Allt detta är inspirerande exempel på vad vi människor kan åstadkomma när vi går samman för det vi tror på.

Men det demokratiska samhället hotas i allt fler delar av världen och civilsamhällets utrymme inskränks. Vi ser makthavare begränsa civilsamhällets aktörer från att verka självständigt och driva förändring. Människor får svårare att organisera sig och de som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Det gäller inte minst religiösa grupper eller människor som uttrycker en avvikande tro eller övertygelse än majoritetssamhället.

Idag lever ¾ av världens befolkning i länder där religions- och övertygelsefriheten begränsas antingen av staten eller av socialt våld. När religions- och övertygelsefrihet begränsas är det oftast en signal om att det demokratiska utrymmet håller på att minska och att andra mänskliga rättigheter hotas, så som yttrandefrihet, organisationsfrihet och kvinnors rättigheter.

Därför har vi som trosbaserade organisationer en viktig roll i civilsamhället. I en religiös värld kan vi ge perspektiv på och förstå religionens roll i samhället, både som konstruktiv kraft och som hinder för utveckling och dialog. Kyrkor och andra religiösa aktörer har breda nätverk som samlar såväl gräsrötter som nationella och internationella beslutsfattare. Därmed når vi ofta längre i svåra kontexter. Delad tro är en källa till mening, livsinriktning och gemenskap lokalt och globalt. Tron har inga gränser!

Att tro kan leda till positiv förändring på individ-, grupp- och samhällsnivå blir vi konstant påminda om genom våra medlemmars arbete för fred, demokrati och hållbar utveckling i över 50 länder.

 

Mer läsning om civilsamhället, svensk politik och religionens möjligheter i samhället:

På vårt lärcenter kan du lära dig mer om hur religion och utveckling hänger ihop, vad religions- och övertygelsefrihet egentligen innebär, om mission och ekumenik i vår tid och mycket mer.

I CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space har vi tagit fram politiska krav på hur Sveriges regering kan främja civilsamhällets utrymme.

På kampanjsajten www.hjartavarlden.nu hittar du vårt och 50 andra organisationers gemensamma valmanifest för en valrörelse som går bortom inrikesfrågorna. Sverige är en del av världen och de val som vi och våra politiker gör märks utanför våra gränser!