Nyhet

Dialogmål med Sida för att stärka vårt arbete

I maj lämnade vi in vår årsrapport till Sida för det utvecklingssamarbete som vi tillsammans med våra medlemsorganisationer bidragit till under 2020. Rapporten innehåller även en uppföljning av fem områden, så kallade dialogmål, som Sida valt att sätta särskilt fokus på under vår avtalsperiod 2017-2021.

I vår årsrapport till Sida följer vi upp fem områden, så kallade dialogmål, som Sida valt att sätta särskilt fokus på under vår avtalsperiod 2017-2021.

I maj lämnade vi in vår årsrapport till Sida för det utvecklingssamarbete som vi tillsammans med våra medlemsorganisationer bidragit till under 2020. Rapporten innehåller även en uppföljning av fem områden, så kallade dialogmål, som Sida valt att sätta särskilt fokus på under vår avtalsperiod 2017-2021.

– Dialogmålen handlar om områden där Sida vill se oss och våra medlemsorganisationer utvecklas, till exempel i miljö- och klimatarbete, biståndseffektivitet och konfliktkänslighet. I rapporten förklarar vi hur vi jobbat för att nå målen, förklarar Andrea Samosir Josephson, samordnare på Svenska missionsrådet.

Framsteg på samhälls- och systemnivå

Men dialogmålen går inte att bara bocka av, de kräver långsiktighet och en kontinuerlig bevakning eftersom utvecklingen ofta är oförutsägbar. Det är särskilt uppenbart i det dialogmål som handlar om hur Svenska missionsrådets insatser bidrar till påverkan på system- och samhällsnivå och inte bara leder till förändring i lokala samhällen eller för enskilda individer.

Andrea Samosir Josephson, samordnare på Svenska missionsrådet

– På detta område har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer gjort stora framsteg. Det kunde vi tydligt se i den lärstudie om resultat på samhällsnivå som vi sammanställde förra året, säger Andrea Samosir Josephson.

System för att stärka medlemsorganisationer

Ett annat dialogmål handlar om hur Svenska missionsrådet identifierar och stärker de svagheter som finns bland de medlemsorganisationer som jobbar med Sida-medel.

– Vi har generellt sett haft en tätare uppföljning med de organisationer som behöver mer stöd. Samtidigt jobbar vi med ett nytt system för att bedöma och följa upp våra medlemsorganisationers kapacitet och behov. Uppföljningsresor brukar vara ett viktigt inslag som vi saknat det senaste året, men vi testar digitala alternativ i väntan på att vissa resor ändå ska bli möjliga igen, berättar Andrea Samosir Josephson.

Miljö- och klimatarbete integreras brett i verksamheten

Vad gäller miljö- och klimatarbetet så har Svenska missionsrådet utvärderat sin satsning på resiliens med mycket gott resultat. Flera medlemsorganisationer jobbar även aktivt med lokala partner runt om i världen för hållbar hantering av naturresurser, några arbetar även för ökad biologisk mångfald.

– Vi strävar också efter att integrera frågor om miljö och klimat i alla delar av vår egen verksamhet, såsom mötesplatser, riktlinjer och i arbetet med vår nya verksamhetsstrategi, säger Andrea Samosir Josephson.