Krönika

Erfarenhetsutbyte på resiliensworkshopen

Den 3:e maj bjöd vi in till ett seminarium för att dela erfarenheter från resiliens workshopen som genomfördes i Nairobi tidigare i år.

Det var många erfarenheter som delades mellan de medlemsorganisationer som jobbar med resiliensprojekt utifrån SMR:s specifika resilienspott (som utgår från Civsam-anslaget).

Under eftermiddagen betonades särskilt vikten av att jobba utifrån det så kallade Sendai-ramverket för att projekt och program skall leda till långsiktiga och hållbara förändringar. Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015-2030 antogs vid FN:s medlemsländer på världskonferensen i Sendai (Japan) under 2015. Vi rekommenderar medlemsorganisationer och samarbetspartners att studera ramverket som har fyra prioriterade områden:

1. Utveckla förståelsen för och bedömningen av risker,
2. Stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för katastrofriskreducering, enskilt och i samverkan med andra aktörer,
3. Investera i förebyggande åtgärder för att skapa resiliens,
4. Stärka beredskapen och återuppbyggnaden i efterskedet av en katastrof (”build back better”).

Läs vidare om ramverket här.