Press

FN lyfter våra filmer om religions- och övertygelsefrihet

Svenska missionsrådets arbete med kortfilmer som enkelt och pedagogiskt illustrerar rätten till religions- och övertygelsefrihet lyfts på en FN-konferens i Marocko i början av december.

De första två filmpaketen om religions- och övertygelsefrihet är färdiga

Filmerna presenteras som ”best practices” – alltså goda exempel på hur man kan jobba med att främja rättigheten internationellt.

Katherine Cash

– Det är oerhört glädjande och uppmuntrande att materialet får ett så stort genomslag, säger Katherine Cash, rådgivare i religions- och övertygelsefrihet på Svenska missionsrådet. Hon har jobbat med frågan i många år både för att stärka utsatta grupper internationellt, men också för att svensk och europeisk utrikespolitik bättre ska värna rätten till religions- och övertygelsefrihet.

FN-konferens i Rabat

Den 6-7 december möts FN:s medlemsländer i Rabat, Marocko, för att följa upp och utveckla arbetet inom Rabat plan of action för att motverka hat, diskriminering och våld på grund av religion. Svenska missionsrådet är tillsammans med nordiska kollegor särskilt inbjudet för att presentera filmmaterialet som ett exempel på konstruktiva initiativ som görs inom civilsamhället.

– Det finns ett enormt behov av att lära sig vad den här rättigheten handlar om, både bland makthavare, religiösa företrädare och vanliga människor, säger Katherine Cash.

Filmer som kan förändra

Filmerna ger en objektiv och lättillgänglig beskrivning av vad rättigheten innebär, när den får begränsas, vilka FN-konventioner som styr och hur situationen för rättigheten ser ut i olika delar av världen.

– Religions- och övertygelsefriheten är en rättighet som ofta missuppfattas och därför blir komplicerad och svår att prata om. Tanken är att dessa filmer ska bidra till mer informerade samtal men också att utsatta människor kan bli stärkta i sina rättigheter så att de kan bidra till en förändring i sina egna samhällen, säger Katherine Cash.

Bara början

Två av tre filmpaket är färdiga och publicerade här på vår hemsida och på vår Youtube-kanal.

  • Det första paketet är en introduktion till religions- och övertygelsefrihet med exempel från hela världen;
  • Det andra paketet fokuserar på hur man kan söka rättvisa med stöd i internationell rätt;
  • Det tredje paketet kommer handla om det civila samhällets möjlighet att främja religions- och övertygelsefrihet

Filmerna görs på engelska men översättningar till flera språk (bland annat arabiska, franska och ryska) är på gång. Svenska kyrkan har redan översatt det första filmpaketet till svenska.

Flera internationella samarbeten kring filmerna diskuteras för tillfället och en internationell lansering av materialet är planerad till våren.