Glimtar från Almedalen

Religion och religionsfrihet har polariserat och politiserats på ett sätt i valrörelsen som vi inte sett förut. Att i Almedalen fokusera på religions- och övertygelsefrihet för alla var därför särskilt angeläget och väckte mångas intresse.

FORB i svensk utrikespolitik

Några höjdpunkter från veckan

Foto: Anders Malmstigen
Hur vi skapar en kultur för religionssamtal

Kvällsseminarium i Vårdklockans kyrka med film, quizz om religionsfrihetens historia och fåtöljsamtal om hur vi skapar en kultur för religionsfrihetssamtal. Intresse och olika ingångar gav goda samtal mellan Katherine Cash Svenska missionsrådet, Hanna Gerdes, människorättsjurist och Joakim Hagerius, tidningen Dagen.

Religionsfrihetens roll i utrikespolitiken

På vårt seminarium om religionsfrihetens roll i utrikespolitiken lyfte vår gäst Franz-Michael Mellbin, Danmarks ambassadör för religionsfrihet, hur strategiskt arbete med religionsfrihet och kvinnors rättigheter fått tydliga effekter på kort sikt.

Samtidigt fick de biståndspolitiska talespersonerna från Moderaterna och Socialdemokraterna göra sina vallöften om vad de ska göra för att lyfta religionsfriheten i utrikespolitiken. Maria Andersson Willner (S) framhävde att hennes parti har en ordentlig hemläxa: ”Det är märkligt att det blivit så att socialdemokrater överlämnar frågan om #religionsfrihet. Om vi inte stärker de progressiva krafter som finns kommer andra aktörer ta agendan. Och de kommer inte jobba för jämställdhet.”

Religionsfrihet och UD

En vecka efter Almedalen gjorde Sveriges utrikesminister Margot Wallström, ett efterlängtat utspel på SvD Brännpunkt om att religionsfrihet är en viktig del i UD:s arbete och att detta arbete behöver samordnas mer. Ebba Busch Thor och Sofia Damm, Kristdemokraterna kontrade snabbt och menade att utspelet klingade falskt.

Vi fortsätter att driva på för en ökad religiös läsförståelse och religions- och övertygelsefrihet för alla i utrikespolitiken.

Läs våra debattartiklar som publicerades under Almedalen:
Religionsfriheten – 67 år och ny på jobbet, publicerades i nättidningen Alltinget 5 juli
Religionsfriheten i Sverige är hotad (tillsammans med SKR), publicerades i Dagen 4 juli

Foto: Matilda Pearson