Nyhet

Försäkringseminarium om hållbarhet

”Jag kunde inte förstå hur vi kunde göra så här mot världen” tänkte Lingyi Lu redan på högstadiet när hon såg Al Gores film om klimatet.

Rohingya flyktingläger med bro byggd på pålar så att de boende kommer över floden på ett hållbart sätt.

”Jag kunde inte förstå hur vi kunde göra så här mot världen” tänkte Lingyi Lu redan på högstadiet när hon såg Al Gores film om klimatet.

Lingyi Lu arbetar som hållbarhetsansvarig på Söderberg och Partners. Tidigare arbetade hon för UNDP i Sverige för att hjälpa företag att integrera hållbarhet i sitt arbete. Nu deltog hon som en av föreläsarna på vårt försäkringsseminarium på temat hållbarhet. Idag är hennes vision och drivkraft att hon vill vara med och se att världen förändras. Hon ser förbättringspotentialen och vill göra mycket.

Johannes Widlund som var dagens andra föreläsare säger att han försöker ha på sig sina hållbarhetsglasögon oavsett vad han gör i livet. Han låter hållbarhet prägla de val han gör i vardagen. Johannes arbetar som miljörådgivare på PMU och har nyligen skrivit en bok som heter God jord – och ett hållbart liv.

Söderberg och Partners hållbarhetsresa

På Söderberg och Partners finns ett dedikerat hållbarhetsteam som driver det interna miljöarbetet och integrerar hållbarhet i kärnverksamheten. Lingyi berättar att företaget är ute på en hållbarhetsresa. Hon menar att Söderberg och Partners är lite annorlunda än sina branschkollegor eftersom de valt att först baka in hållbarhet som en av sina kärnfrågor i verksamheten, och även arbetar med verksamhetens direkta miljöavtryck.

Tidigt var företaget med och tog fram en gedigen hållbarhetsanalys där de satte ”trafikljusbetyg” på olika finansiella- och försäkringsprodukter. Lingyi berättar också att de som arbetsgivare klimatkompenserar för de anställdas hela miljöpåverkan dygnet runt, på jobbet och på fritiden. På samma sätt som arbetsgivare tar ansvar för de anställdas säkerhet och hälsa via olika försäkringar, kan företagen också ta ansvar för de anställdas klimatpåverkan. Det är ett tips till andra företag och organisationer!

Varför är hållbarhet viktigt för ett sakförsäkringsbolag?

– ­­Försäkringsbolagen påverkas mycket av klimatförändringarna. Det innebär risker för oss som bolag att inte jobba med frågorna, säger Lingyi Lu.

Vad är en hållbar sakförsäkring?

– Vi på Söderberg och Partners ställer oss frågan om hur man tar hand om en skada när den har skett och försöker tänka i flera led. Kan man använda återanvänt material istället för nytt? Finns det ett mer miljövänligt golv vid byte efter en vattenskada. Hur arbetar sakförsäkringsbolagens leverantörer med hållbarhet och lever de upp till bolagens hållbarhetsstandarder?

– Försäkringsbolagen är också en stor kapitalägare tillsammans med pensionsbolagen. När vi som privatpersoner väljer en sakförsäkring eller ett pensionsbolag kan vi vara med och påverka genom att göra hållbara val i investeringarna. Det är ett annat tips jag vill ge idag, säger Lingyi.

Vad är din motivation för att jobba med hållbarhet, Johannes?

– Det snabbaste svaret är att min tro driver mig, men jag tycker också det är genuint roligt att jobba för en blomstrande värld, säger Johannes Widlund.

När han är ute och föreläser träffar han många trosbaserade aktörer. Han brukar fråga: Vad är vårt uppdrag? Hur kan jag personligen och vi på vår organisation/i vår kyrka bidra?

Det trosbaserade bidraget

– Guds längtan och vårt uppdrag som människor är att försöka hela vår relation till Gud, varandra och skapelsen. Gud sa när han såg det han skapat att allt var gott. Naturen har ett värde, det är ett budskap vi kan behöva återerövra och låta oss påverkas av, menar Johannes.

– Det är ett stort glapp mellan att vi vet vad vi måste göra bättre och vad vi egentligen gör. Vi behöver leta i vår djupaste motivation, försöka nå kärnan och hitta vårt varför, vårt driv.

Vi måste våga använda den trosbaserade ingången

Johannes tycker att vi måste våga prata om teologi, värderingar, hur vi ser på vår roll som människor och hur vi ser på naturen och skapelsen. Han tycker vi ska använda Bibeln som en manual. Johannes tycker också att vi behöver reflektera över vår egen själviskhet och flytta vårt fokus till hållbarhet.

Finns det något du och jag kan göra?

Lingyis vision om en bättre värld är hennes motivation.

Johannes lever med hållbarhetsglasögonen på i vardagen och med sin tro som drivkraft.

Nu lämnar vi försäkringsseminariet för den här gången och tar med oss mycket, inte bara att fundera på, utan också att agera på.

Fakta om hållbarhet

  • FN:s definition av hållbarhet lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
  • Söderberg och Partners klimatkompensation för de anställda fungerar så här: Vi kompenserar för avtryck den anställda lämnar på jobbet och på fritiden. Kompensationen bygger på FN:s statistik där de beräknat hur mycket en person i ett visst land släpper ut i genomsnitt dygnet runt. Det multipliceras med 2 (200%) + utsläpp vid tjänsteresor läggs till. Utsläppsrätter köps genom FN:s koldioxidhandel som är tredjepartsverifierad. En biogasfabrik i Thailand ersätts så att de kan byta ut kol mot miljöcertifierad produktion.
  • Söderberg & Partners hållbarhetsanalyser omfattar ca 3000 finansiella och försäkringsprodukter. Dessa används i kärnverksamheten, dvs i den finansiella rådgivningen och sakförsäkringsförmedlingen samt i kapitalförvaltningen. Mer information om analyserna finns att läsa här.
  • Visste du att hälften av alla utsläpp som släppts ut har skett de senaste 30 åren. Det är ungefär så länge våra stora klimatmöten hållits och avtal slutits om miljön.
  • I en ny rapport pratar man om sleeping giants som är en benämning för till exempel de stora regnskogarna, som kan börja självdestruera sig när de nått en viss gräns för avskogning. Glaciärerna är en annan sleeping giant.
  • Läs Johan Råckströms forskning om planetära gränser. Han menar att vi lever på en ändlig planet, att det finns gränser för vad vi kan göra med planeten för att behålla stabilitet och de naturliga kretsloppen. Vi måste undvika att gå över planetens så kallade tipping points.
  • Kate Raworth, forskare på Oxfam kopplar ihop de planetära gränserna och vårt sociala välbefinnande och menar att vi inte kan skilja detta åt. Om ett tak läcker in påverkar det snart alla husets boende.
  • Gustave Speth har sagt ”I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change. I thought that with 30 years of good science we could address those problems. But I was wrong. The top problems are selfishness, greed and apathy, and to deal with those we need a spiritual and cultural transformation. And we scientists don’t know how to do that”.
  • Läs mer om hur vi på Svenska missionsrådet arbetar med miljö, klimat och resiliens på vårt Lärcenter på webben.
  • Läs också om hur vår medlemsorganisation Equmeniakyrkan arbetar i sitt projekt Grön kyrka.