Nyhet

Gå med i GÅ!

GÅ – det är namnet på de gemensamma åtagandena för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet mellan regeringen och de svenska civilsamhällesorganisationerna.

GÅ – det är namnet på de gemensamma åtagandena för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet mellan regeringen och de svenska civilsamhällesorganisationerna. Initiativet togs av den förra regeringen och slutfördes av den nuvarande 2015, det finns därför en bred politisk förankring.

Den 13 februari genomfördes ett forum där dessa åtaganden aktualiserades. Bland annat deltog ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin. En arbetsgrupp valdes som ansvarar för att följa upp åtaganden under året. Svenska missionsrådet ingår i arbetsgruppen. Vi bevakar gärna medlemsorganisationernas intressen genom vårt engagemang i arbetsgruppen, men uppmanar alla att ansluta sig till åtagandena.

Här kan ni läsa de gemensamma åtagandena:

Civilsamhällets gemensamma åtaganden

GÅ in på UDs hemsida och anslut till er GÅ.