Krönika

Ett hårt klimat i Guatemala

Nyligen besökte vi Guatemala med våra medlemsorganisationer Kristna Fredsrörelsen och Läkarmissionen. Tillsammans med sina samarbetspartners bedriver de ett viktigt arbete i en kontext präglad av mycket höga våldsnivåer, korruption och kamp om naturresurser.

Landkonflikter sätter människors rättigheter på spel

I Guatemala pågår en rasande jakt på naturresurser i form av gruvdrift, utveckling av storskaliga dammanläggningar och industriellt jordbruk. Människor på landsbygden är särskilt utsatta eftersom det är där landkonflikterna är som störst. Det innebär även nya arbetsformer inom till exempel industriella jordbruk med bristande arbetsvillkor. Läkarmissionens samarbetspartner Alfaguat är verksamma på landsbygden med stöd till olika byars arbete för att få tillgång till bland annat hälsovård och utbildning.

Samarbeten minskar risken för våld

Det är inte bara miljön och enskilda människor som drabbas av jakten på naturresurser. Också det civila samhället drabbas av ett hårdare klimat där det blir allt farligare att organisera sig och arbeta för en mer demokratisk utveckling. Kristna Fredsrörelsen skickar fredsobservatörer till Guatemala. Genom observatörernas närvaro kan säkerheten öka något för dessa människorättsförsvarare.

Ny rapport

Förra veckan lanserade Forum Syd en rapport som bekräftar att människorättsförsvarare i allt högre utsträckning utsätts för hot och våld. Deras arbete är ofta förenat med livsfara. Förra året mördades mer än 300 människorättsförsvarare i 27 olika länder, enligt rapporten. Rapporten heter Defending their rights, risking their lives och analyserar kopplingarna mellan företag verksamma inom utvinning av naturresurser och hot mot MR-försvarare samt det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället.