Press

Heliga och oheliga allianser

Vad spelar religionen för roll när utrymmet för civilsamhället krymper? Krympande demokratiskt utrymme för civilsamhället är årets tema för civilsamhällesdagarna.

Svenska missionsrådet samlar över 30 kristna aktörer inom det svenska civilsamhället som i sin tur samarbetar med religiösa och sekulära aktörer inom hela det globala civilsamhället för att bekämpa fattigdom och bidra till en hållbar utveckling.

Vi vet att religion ofta är en viktig del av de olika insatser vi bidrar till. När utrymmet för civilsamhället krymper på många håll i världen ser vi också en förändrad roll för de religiösa aktörer vi kommer i kontakt med. Hur kan vi som utvecklingspartner främja deras roll? Och hur hanterar vi de situationer där religiösa aktörer begränsar civilsamhällets utrymme? Finns det religiösa kontexter där det är bättre att inte ha en religiös förståelse?

Gäst vid våra seminarier är Nabiela Farouq, biträdande enhetschef vid den tyska biståndsmyndigheten, och särskild rådgivare för religion och hållbar utveckling med fokus på jämställdhet vid Partnership for Religion and Sustainable Development(PaRD) i Bonn, Tyskland. Hon har även arbetat som rådgivare och politisk analytiker i Afghanistan.

Nabiela Farouq, rådgivare för
religion och hållbar utveckling med
fokus på jämställdhet vid PaRD

– Vi har genom det internationella samarbetet för religion och hållbar utveckling (PaRD) en unik möjlighet att koppla samman den kompetens som finns hos trosbaserade aktörer, myndigheter och FN-systemet om hur vi kan förstå religionens roll för utveckling och hur vi praktiskt kan jobba med detta perspektiv, säger Nabiela Farouq inför sin medverkan i Stockholm Civil Society Days.

PaRD är ett nätverk för statliga institutioner och civilsamhällesorganisationer runt om i världen. Huvudsakliga finansiärer är den tyska biståndsmyndigheten BMZ och USAID. Medlemmar och partners består av både religiösa och sekulära aktörer med den gemensamma målsättningen att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap för att koordinera arbetet för en effektiv internationell utveckling med särskild kunskap om religionens roll.

Sida har dragit tillbaka sitt engagemang i PaRD medan alla nordiska motsvarigheter deltar, något som Nabiela Farouq beklagar:

– Sverige är på så många områden ett föregångsland och därför behövs Sveriges röst och engagemang i PaRD även fortsättningsvis.

Svenska missionsrådet väntar på att få sin ansökan om partnerskap i PaRD godkänd.