Nyhet

Webbinarium om vatten och tro med SIWI

Den 24 september presenteras ett interreligiöst uttalande med rubriken ”Värna vårt gemensamma vatten”.

Om vi ska kunna möta de globala miljö- och klimathoten behöver alla goda krafter samarbeta. Religion är en avgörande kraft för att skapa en bättre värld. I alla stora religioner finns en respekt för livets och skapelsens helighet som uppmanar människor att ändra sina liv och bli mer hållbara.

Istället för Stockholm International Water Week

Varje år brukar den svenska organisationen Stockholm International Water Institute (SIWI) bjuda in till Stockholm International Water Week. Men eftersom den inte kan genomföras som vanligt i år på grund av Corona-pandemin bjuder SIWI:s klustergrupp för vatten och tro in till ett webbinarium för att presentera ett gemensamt uttalande med rubriken ”Värna vårt gemensamma vatten”.

SIWI identifierade tidigt religiösa aktörers betydelse för att ändra värderingar och beteenden kopplat till vattenanvändning och klimat. Därför har de lyft fram olika religiösa aktörers roll i internationella utvecklingsprojekt. I alla religioner spelar vatten en stor roll som källa till liv. Ofta ingår vatten i centrala religiösa riter som i det kristna dopet eller i olika reningsceremonier.

Svenska missionsrådet deltar i klustergrupp för vatten och tro

På SIWI:s inbjudan möts sedan några år en svensk grupp med representanter från alla de stora världsreligionerna regelbundet. I denna klustergrupp för vatten och tro delas erfarenheter kring kopplingen mellan vatten och andlighet och nu har gruppen tagit fram ett gemensamt uttalande.

Tillsammans med representanter från buddistiska, judiska och hinduiska organisationer ingår vi på Svenska missionsrådet och våra medlemsorganisationer Act Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Caritas och IAS/Läkarmissionen i denna klustergrupp för vatten och tro.

– Det har varit otroligt spännande att se hur lik respekten för naturen är inom de olika religionerna, men också att se hur olika vi väljer att uttrycka oss. Ett ord som ”skapelse” som de kristna deltagarna gärna använder visade sig omöjligt för de buddister som deltagit i gruppen. Synen på vatten har fångat kärnan i de olika trossystemens gudsbild och syn på människa och natur, berättar Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet som deltar i gruppen och på så sätt menar sig ha ökat sin religiösa läskunnighet.

Anmälan

Välkommen att anmäla dej för att höra mer om vatten, klimat och hur religiös läskunnighet kan bidra till en bättre värld.

24 september kl 14:45-16:00 online.

Mer information hittar du på SIWI:s webbplats.