Nyhet

Internationella dagen för katastrofriskreducering

Visste du att fredagen den 13 oktober är det den Internationella dagen för katastrofreducering? Det är UNISDR – FN:s organ för katastrofriskreducering – som för några år sedan tog initiativ…

…till denna dag för att fira hur människor och samhällen runt om i världen arbetar för att minska sin exponering för katastrofer.

Årets fokus är ett av de sju målen i det internationella Sendai-ramverket för katastrofriskreducering; Att minska antalet drabbade personer genom katastrofer före 2030.

SMR drar sitt strå till stacken i det globala arbetet med katastofriskreducering genom vår särskilda resiliens-satsning under åren 2017-2021. Vid utvecklingsutskottets septembermöte beviljade SMR bidrag till Skandinaviska Barnmissionen (SBM) för en särskild insats för ökad motståndskraft mot torkkatastrofer i Kenya. Insatsen genomförs av SBM:s partner EPTF i landet. SMR har härmed beviljat bidrag till fyra insatser inom resiliens-satsningen.

SMR firar den Internationella dagen för katastrofriskreducering här på Ekumeniska centret i tillsammans med Svenska Nätverket för Katastrofriskreducering och Resiliens (SNKR), i samband med nästa nätverksmöte. SMR uppmuntrar särskilt de av SMR:s medlemmar som arbetar med humanitära insatser och katastrofriskreducering att vara med och fira, och engagera sig i nätverkssamarbetet. Mötestiden är kl. 10:00-12:00. Anmäl ditt deltagande senast den 12 oktober till lennart.nolvall@smc.global så att vi kan planera inköp av klimatsmart fika.