Nyhet

Stöd lokala krafter för att vända utvecklingen i Jemen

Många är besvikna efter veckans internationella givarkonferens för Jemen. På plats jobbar våra medlemsorganisationer ADRA och PMU:s lokala partner.

Foto: Anas Alhajj, Shutterstock. Skolflickor i Taiz, Jemen. Mer än 20 miljoner människor behöver humanitär hjälp för att överleva i Jemen. FN hoppades få in 3,85 miljarder dollar i en givarkonferens i veckan. 1,7 miljarder dollar samlades in.

Många är besvikna efter veckans internationella givarkonferens för Jemen. FN vädjade om 3,85 miljarder dollar för att avvärja en svältkatastrof och lindra situationen för de miljontals civila som hamnat i kläm under det sju år långa kriget. Inte ens hälften samlades in.  

Men i det pågående humanitära arbetet deltar våra medlemsorganisationer ADRA och PMU. Genom sina lokala samarbetspartner bidrar de med sjukvård, matstöd, vatten och sanitetslösningar i ett land där humanitärt bistånd är livlinan för två tredjedelar av befolkningen.

– Med sin förankring bland utsatta människor, och långsiktiga närvaro i landet kan dessa lokala krafter bygga förtroende. Det är nyckeln för att Jemen så småningom ska kunna återhämta sig. Men det behövs ett samlat grepp kring fred, humanitärt bistånd och långsiktig utveckling för att en återhämtning ens ska bli möjlig.

Det säger Lennart Nolvall, humanitär handläggare, som var med och lyssnade på givarkonferensen och som särskilt bevakar frågor om nexus och resiliens på Svenska missionsrådet.

Det är ett välkänt problem att utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd och fredsbyggande arbete bedrivs oberoende av varandra, eller med bristande koordinering. Genom att arbeta uttalat med resiliens ökar förutsättningar för att koppla ihop dessa olika agendor – som brukar kallas ”nexus”. Men för att förändringar ska kunna bestå över tid måste de vara lokalt förankrade bland de människor som berörs. Svenska missionsrådets nätverk av medlemsorganisationer med lokala samarbetspartner över hela världen har en särskild möjlighet att följa utvecklingen över tid.

Vill du veta mer?

Läs mer om resiliens och nexus på vår webbplats.

Läs mer om givarkonferensen i tidningen Omvärlden.