Nyhet

Kommunutbildning om religionsfrihet

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har använt våra kortfilmer om religions- och övertygelsefrihet för att fortbilda personal i Karlstad kommun. ”Det här är frågor som de möter dagligen i sitt arbete,” säger Tanja Viklund som hoppas på utbildningar i fler kommuner.

Myndighet utbildar i religionsfrihet

Tanja Viklund är handläggare för krisberedskapsfrågor på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Tillsammans med kollegan Örjan Wallin har de utbildat personal i Karlstad kommun om religionsfrihet. I utbildningen hade de stor nytta av kortfilmerna om religions- och övertygelsefrihet som The Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief, NORFORB, har tagit fram tillsammans med oss på Svenska missionsrådet.

Religionsfrihet – för att skapa en bättre kommun för alla invånare

Karlstads kommun ställde sig frågan: Hur gör vi Karlstads kommun till en bättre plats för alla invånare? De började fundera över deras kontakter till olika grupper i samhället och hur mycket kunskap de hade om olika trossamfund och kulturer. De insåg att den religiösa kartan var mångfacetterad. Det var – här samarbetet med SST började och som sedan bland annat mynnade ut i utbildningen av personal från olika förvaltningar vid tre tillfällen.

Alla berörs av religionsfrihet i vardagen

Det första utbildningstillfället handlade om religionsfrihet. Den började med en genomgång om religionsfrihetens historia i Sverige och landade i hur det ser ut idag. Därefter visades kortfilmen Religions- och övertygelsefrihet, en introduktion som handlar om vem eller vad som skyddas av rätten till religions- och övertygelsefrihet och vad det egentligen står i konventionerna om våra mänskliga rättigheter.

– Vi använde oss också av trafikljusfrågorna som finns på FORB Learning Platform och de var verkligen användbara, säger Tanja Viklund. Filmen Rätten att utöva ledde till många intressanta diskussioner. Personalen möter många av frågeställningarna dagligen. Mitt under diskussionen fick till exempel en rektor ett mejl med frågan ”Hur ska vi hantera att barn fastar under Ramadan?” Det visar på hur relevanta dessa frågor är och att det behövs mer kunskap och förståelse!

Kortfilmer för praktisk tillämpning

– Vi var optimistiska och trodde att vi skulle hinna med flera filmer, Men vi kände att deltagarna behövde konkreta verktyg, så vi valde Begränsningar av religions- och övertygelsefrihet som sista film. Det är en djupdykning i regler som lagstiftare och domstolar bör följa när de tillämpar religions- och övertygelsefrihet i praktiken. Man märker om 80 personer i en varm lokal tappar intresse, men vi höll på i tre timmar och engagemanget var på topp. De behövde verkligen det här!

Vad är det som gör kortfilmerna så bra att använda?

– De är intressanta och informativa och tar upp frågor som många möter i sin vardag, i sitt arbete. Förhoppningsvis bidrar de med kunskap till dem som hanterar praktiska frågor som berör religionsfrihet.

Kommer ni att utbilda fler kommuner?

– Det vet vi inte än, men vi hoppas! Vi jobbar med kommuner hela tiden men alla är ju i olika faser, i Karlstad har man kommit väldigt långt.

Utställningstält under Järvaveckan

– Under Järvaveckan kommer filmerna att rulla i vårt utställningstält, som ett bidrag till att öka både kunskap och medvetenhet om religionsfrihet. Och vi hoppas på många intressanta diskussioner! säger Tanja Viklund.

 

Bildtext: Tanja Viklund, handläggare för krisberedskapsfrågor, SST
Foto: Ninna Ekstand