Nyhet

Med Bibeln som inspiration för barns rättigheter

För att barnhem ska ställa om till ett familjebaserat sätt att stötta barnen måste givarna, finansiärerna vilja det. Det är ett av resultaten från en rapport som bland andra Erikshjälpen och Childhood har tagit fram, om hur pandemin påverkar barnhem.

Erikshjälpen och Childhood har nyligen lanserat en rapport om hur pandemin påverkat barnhem.

För att barnhem ska ställa om till ett familjebaserat sätt att stötta barnen måste givarna, finansiärerna vilja det. Det är ett av resultaten från en rapport som bland andra Erikshjälpen och Childhood har tagit fram, om hur pandemin påverkar barnhem i Thailand, Kambodja, Myanmar och Nepal.

Studien visar att barnhemmen har påverkats negativt av pandemin, upp till 81 procent har minskade intäkter för att volontärer och turister inte har kunnat resa till barnhemmen. Och volontärerna och turisterna är ofta avgörande för finansieringen. 95 procent av de undersökta barnhemmen tog emot volontärer eller turister före covid-19-pandemin. För 45 procent av dem är det en integrerad del av deras insamlingsstrategi.

Vad händer när barnen på barnhem möter nya volontärer?

Men studien visar också att för barnen har det varit bra att det inte kommer ständigt nya människor till barnhemmet, nya volontärer och besökare. De har blivit lugnare och tryggare och relationen till personalen är bättre.

– Ändå säger majoriteten av de intervjuade institutionsföreträdarna att de kommer att fortsätta att ta emot volontärer och turister när reserestriktionerna lättas, trots att det inte är det bästa för barnen, säger Rebecca Nhep, från Better Care Network, som har mångårig erfarenhet av att arbeta för att barnhem ska ställa om sin verksamhet.

Rapportlanseringar för bred och trosbaserad publik

Rapporten lanserades för ett par veckor sedan till en bred publik. Men Erikshjälpen bestämde sig också för en lansering särskilt riktad mot trosbaserade organisationer, eftersom de vet att det där finns ett starkt stöd för barnhem. Erikshjälpen driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen, med stöd av Svenska missionsrådet, projektet Barnhemsdialogen, som sprider kunskap i bland annat kyrkor om riskerna med och alternativen till barnhem.

Tro – en orsak för engagemang i barnhem

Rapporten visar också att tro är en stark orsak till att involveras i barnhem, för cirka 72 procent av de intervjuade var det en viktig orsak. Rapportförfattaren berättar om ett förändringsarbete hon varit inblandad i inom Australian Christian Churches, Australiens största pingströrelse, där de efter ett internt förändringsarbete vände sig till sina partner.

– Vi behövde visa varför det var viktigt ur ett barnrättsperspektiv men också ha en teologisk grund.

De kom fram till att de bibelord som många kyrkor stödde sig på, om att värna änkor och föräldralösa, i själva verket ger ett starkt stöd till att stötta barnet i en familjemiljö. Inte till att sätta barnet på en institution.

– Bibeln inte bara visar att vi ska skydda de sårbara utan också hur. Familjemodellerna är starka i Bibeln.

Färre barn på barnhemmen på grund av pandemin

Pandemin har gjort att barn har lämnat barnhemmen och återvänt till sina familjer. För 80-90 procent av alla barn på barnhem har minst en förälder och dessutom finns ofta andra släktingar eller närstående. Många av dem kommer inte att återvända, därför att de inte vill eller för att myndigheter har satt stopp för det.

– Det här motsäger argumentet att långvarig barnhemsvistelse beror på att barnen inte har något alternativ och det visar hur viktigt det är att myndigheterna ser till att barnen inte stannar i institutionsvård längre än nödvändigt.

För hos barnhemsledningen finns inte incitamenten att ta sådana initiativ och ofta inte heller hos givarna. Många av de intervjuade i studien har under pandemin och genom påverkansarbete fått insikter att det finns stora fördelar med att barnen får växa upp i ett hem i stället för på institution. Men det finns också de som har väldigt starka åsikter om att familjen är farlig för barn.

– Vi behöver förändra vår syn inte bara på barn utan också på familjer. När vi berättar om våra projekt vill vi belysa utsatthet och då blir det lätt att vi svartmålar familjer, vilket driver oss in i att lyfta barn från sina familjer, säger Peter Toftgård från Erikshjälpen.

Hur pandemin påverkat privata insitutioner

Innan pandemin har utvecklingen allt mer gått från att gå från barnhemsvistelse till att i stället stötta barnen i sin familj eller på ett familjehem. Det fanns redan en kunskap om att katastrofer leder till att barn i högre utsträckning hamnar på en institution. Men man visste inte hur pandemin, med en global nedstängning skulle påverka privata institutioner. Man ville också se om det gick att komma längre i ett påverkansarbete gentemot dessa institutioner och även gentemot givare. I rapporten är finansiärer i Sverige och Australien intervjuade, liksom privata barnhem i fem länder, varav alla tar emot volontärer och turister.

Läs vidare

Läs rapporten i sin helhet.

Länk till rapportsläppet.

Länk till fördjupande artikel om barnhemsdialog.

Mer om studien: Impact of COVID-19 on privately run residential care institutions” är skriven av Rebecca Nhep, Kate van Doore och Gift Kanthamanee – några av världens främsta experter inom områdena barn på institution och människohandel. Rapporten är framtagen av Better Care Network, Griffith Law School, World Childhood Foundation och Erikshjälpen, och har genomförts med stöd från Svenska Postkodlotteriet, ACC International och Rethink Orphanages Australia.