Nyhet

Mer digitalt lärande genom Fabo

Genom vårt medlemskap i Fabo kommer vi och våra medlemsorganisationer ha större möjligheter att skapa digitala resurser för lärande.

This is Miriam when working in the Fabo platform.

Fabo är en digital lärplattform, och samtidigt ett nätverk för digital kapacitetsutveckling. Svenska missionsrådet har just tecknat medlemskap i Fabo som ett led i arbetet med att öka digitalisering och tillgång på kunskap och erfarenhetsutbyte kring internationella frågor och tro.

– Världen blir allt mer digital, och en av fördelarna är att det ger möjligheter att mötas utan att resa – och därmed mindre klimatavtryck, säger Miriam Mondragon, rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet. Genom medlemskapet i Fabo kommer vi och våra medlemsorganisationer ha större möjligheter att skapa digitala resurser för lärande men också ta del av andra organisationers digitala kunskap.

I en digital kurs kan deltagare från till exempel Kenya, Kambodja och Sverige mötas och dela erfarenheter om att arbeta med allt från resiliens till religiös läskunnighet.

Ökad tillgång på kunskap för alla

– Samtidigt är det viktigt att digitaliseringen når alla, och där har vi som arbetar med internationellt bistånd och mission en viktig uppgift. Då måste vi såklart själva vara med på tåget! Det har blivit ännu tydligare i samband med coronapandemin, säger Miriam Mondragon.

Fabo bildades 2019 av några organisationer inom ACT Alliance. I våras öppnade de upp för bredare medlemskap. Bland medlemmarna finns idag bland andra Diakonia, Act Svenska kyrkan och Danska missionsrådets utvecklingsavdelning.

Eftersom många organisationer med liknande verksamhet och intressen är medlemmar, finns goda möjligheter att skapa kurser tillsammans och ta del av varandras material. Svenska missionsrådet har redan varit med och tagit fram kursen Religion and Development som ligger på Fabo.

– Fabo anordnar inte själva kurser eller färdiga lösningar, utan det är vi medlemmar som skapar de resurser som finns där, berättar Miriam Mondragon.

Första kursen hålls i november

I november kommer Svenska missionsrådet hålla sin första kurs på Fabo. Det är introduktionskursen i Outcome Mapping and Outcome Harvesting för handläggare som hålls i realtid för anmälda deltagare. Anmälan är öppen fram till 16 oktober på Svenska missionsrådets webbplats.

– På vår egen portalsida på Fabo – fabo.org/smc – finns tips om andra lärsajter på plattformen som vi tror kan vara intressanta för våra medlemsorganisationer. Det handlar till exempel om Core Humanitarian Standard (CHS), religion och utveckling och effektivare online-möten, säger Miriam Mondragon.

– Redan nu kan du som jobbar på någon av våra medlemsorganisationer eller deras partners skapa konton på Fabo och därmed få tillgång till befintliga digitala kurser och studiematerial.

Flera kurser på gång

Framöver planerar Svenska missionsrådet att skapa en digital introduktionskurs om Svenska missionsrådet (SMR) med olika moduler, t.ex. SMR som organisation, SMR:s anslagshantering och SMR:s policyer. Medlemsorganisationerna kommer att få ge input till kursen innan den färdigställs.

– Det kommer också finnas möjlighet för SMR:s medlemsorganisationer att själva lägga upp kurser och studiematerial på Fabo. Kanske vill just er organisation testa att bygga upp en digital kurs på Fabo? Hör av er till mig, tipsar Miriam Mondragon.