Nyhet

Mer än medveten om människohandel

Vi var med i Chiang Mai när vår medlemsorganisation EFK/Interact presenterade rapporten ”Beyond Awareness” som de tagit fram tillsammans med forskare från Umeå Universitet.

Syd- och Sydostasien är tyvärr känt som en ”hotspot” för människohandel eller trafficking som det också kallas. Vår medlemsorganisation EFK (kallad Interact internationellt) arbetar sedan ett par år tillbaka med ett regionalt program för att motverka trafficking och nu släpps rapporten Beyond Awareness – ”Utöver medvetenhet” på svenska.

Forskning om allmänhetens förståelse av trafficking

Problemet med människohandel har uppmärksammats stort under de senare åren. Länderna i Syd- och Sydostasien har stiftat nya lagar gällande människohandel och regeringar och enskilda organisationer arbetar aktiv med frågan. Samtidigt finns det väldigt lite forskning om hur allmänheten upplever problemen med människohandel. Mot denna bakgrund har Interacts Asienkontor genomfört studien Beyond Awareness tillsammans med forskare från Umeå universitet.

Studien bygger på 94 intervjuer genomförda i Bangladesh, Indien, Nepal, Thailand och Kambodja. Intervjuerna har genomförts med ett urval av människor i utvalda områden – lokala tjänstemän, representanter från civilsamhället och från enskilda organisationer och medborgare.

Bred uppslutning när rapporten presenterades

I samband med ett uppföljningsbesök i Chiang Mai i Thailand i slutet av maj var jag med på seminariet där rapporten lanserades. Interact och deras partners samlade ett 100-tal deltagare som representerade allt från internationella och lokala enskilda organisationer till det svenska och det amerikanska konsulatet i Chiang Mai samt högt uppsatta representanter från den Thailändska polisen.

Det var glädjande att som representant från Svenska missionsrådet möta denna breda skara av deltagare och se hur Interact lyckats skapa ett bra samarbete med akademin för att lyfta fram nya perspektiv på problemen med människohandel.

Mer än medvetande krävs

Många organisationer arbetar med så kallad ”awareness” – medvetandegörande om människohandel – men rapporten slår fast att arbetet behöver fördjupas då problemen är komplexa och strukturella. Studien visar bland annat på en nära koppling mellan de som utsatts för människohandel och de som rekryterar nya människor in i handeln. Det är också ett problem att de som utsätts ses som offer som har sig själva att skylla. Dessutom är problematiken i stor grad regional, vilket gör det viktigt att ha ett regionalt angreppssätt.

Viktigt att koppla ihop praktiskt arbete och forskning

En av de ansvariga för lanseringen var Sofia Jonsson, programkoordinator för Interacts regionala antitrafficking-program.

– Det talas mer och mer om vikten av att koppla arbetet mot människohandel till forskning då det finns stora behov av att förstå problemet. Här kan enskilda organisationer som Interact visa att vi är relevanta i hur vi arbetar och visa att vårt arbete är intressant för forskning, berättar Sofia Jonsson.

– Det är också unikt att jobba brett på detta sätt i flera länder. Här behövs verkligen ett regionalt angreppssätt, fortsätter hon. Det finns mycket av top-down-lösningar, här kan vi istället bidra till att lyfta fram lokala perspektiv och lösningar.

Svensk lansering i sommar

EFK/Interact kommer att lansera rapporten i övriga länder som varit med i studien och även i Sverige under Torpkonferensen utanför Kumla den 24 juni.

 

Bildtext: Maria Finnevidsson, Interacts regionledare utvecklingssamarbetet i Asien och Sofia Jonsson programkoordinator för Interact’s regionala program mot människohandel med rapporten Beyond Awarenes.
Foto: Lennart Nolvall