Nyhet

Nordiskt samarbete bakom FN-prisat initiativ för att främja religionsfrihet

79% av världens befolkning lever i ett land där deras tro eller övertygelse kan utgöra en personlig fara.

Mandeiskt dop i Albysjön, Stockholm. Mandéerna är en religiös minoritetsgrupp som särskilt hedrar Johannes Döparen. De kommer ursprungligen från Iran och Irak, men många har flytt våldet i regionen. Foto: Anders Nicander

79% av världens befolkning lever i ett land där deras tro eller övertygelse kan utgöra en personlig fara. Allt fler stater inför restriktioner mot religiösa uttryck, och sociala motsättningar mellan grupper av olika övertygelse ökar globalt. I FN lanseras nu en lärplattform med verktyg som kan hjälpa att vända trenden.

Det är Svenska missionsrådet som i nätverket NORFORB tillsammans med samarbetsorganisationer i Norge, Danmark och Finland tagit initiativ till att upprätta en webbaserad kunskapsbank om den mänskliga rättigheten religions- och övertygelsefrihet: The FORB Learning Platform. Arbetet är delvis finansierat med svenska biståndspengar genom Sida.

– Syftet är att med kortfilmer och studiematerial ge individer, grupper och beslutsfattare verktyg att öka sin förståelse och sitt engagemang för religions- och övertygelsefrihet, säger Katherine Cash, Svenska missionsrådets rådgivare i religions- och övertygelsefrihet och en av de drivande krafterna bakom Lärplattformen.

– Vår erfarenhet av att jobba med utsatta grupper runtom i världen är att situationen kan förändras när både de som drabbas och de som har politisk och juridisk makt ändrar sina attityder och börjar bygga en kultur som respekterar religions- och övertygelsefrihet på alla nivåer i samhället, förklarar Katherine Cash.

Lärplattformen lanseras internationellt när FN:s råd för mänskliga rättigheter möts i Genève nästa vecka. Vid ett sido-event den 6 mars samlas filmskapare, diplomater och representanter för FN och EU för att diskutera hur film kan främja religions- och övertygelsefrihet. Katherine Cash deltar som NORFORB:s representant för att berätta om arbetet med Lärplattformens kortfilmer.

– De har redan börjat användas med gott resultat i utbildningar med organisationer i civilsamhället i Asien, Mellanöstern och Europa, säger Katherine Cash.

NORFORB & The FORB Learning Platform

The Freedom of Religion or Belief (FORB) Learning Platform är ett initiativ från det nordiska ekumeniska närverket NORFORB (Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief). Svenska missionsrådet är en av de ledande aktörerna i nätverket.

Lärplattformen har utvecklats i dialog med såväl sekulära som religiösa organisationer över hela världen liksom internationella experter.

Fram till idag har över 40 organisationer anslutit sig till Lärplattformen för att främja den mänskliga rättigheten religions- och övertygelsefrihet för alla, som anges i Artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Mer information

Intervjuer

Kontakta Matilda Pearson, pressansvarig, tel. 076 501 18 45.

Bilden är tagen av Anders Nicander under ett mandeiskt dop i Albysjön i södra Stockholm. Mandéerna är en religiös minoritetsgrupp som särskilt hedrar Johannes Döparen, i rituella dop. De kommer ursprungligen från Iran och Irak, men många har flytt våldet i regionen för att börja nya liv på andra håll.