Nyhet

Nu är plattformen för religionsfrihet live!

Med film och utbildning hoppas NORFORB och över 40 internationella partners till den nylanserade FORB learning platform att en kultur av religions- och övertygelsefrihet ska stärkas såväl på gräsrotsnivå som bland beslutsfattare inom FN, EU och enskilda stater.

Participants of the panel, from the left: Danielle Turkov Wilson (Think Film Impact Production), Dilnoza Satarova (ODHIR), Jan Figel (EU special envoy on FORB), Ann Shin (MEMB director), Katherine Cash (NORFORB), Juliana Sfeir (SAT-7 Academy), Ahmed Shaheed (UN special rapporteur on FORB) and Dr Dwayne Menezes (Think Film Impact Production)

Med film och utbildning hoppas NORFORB och över 40 internationella partners till den nylanserade FORB learning platform att en kultur av religions- och övertygelsefrihet ska stärkas såväl på gräsrotsnivå som bland beslutsfattare inom FN, EU och enskilda stater. Materialet är efterlängtat och lämpar sig för såväl kompetensutveckling bland diplomater som i folkbildningsinsatser och självstudier.

– Jag gratulerar NORFORB. Initiativet kommer rätt i tiden och behövs för att möta de rådande missuppfattningar som finns kring frågor om religions- och övertygelsefrihet. Jag kommer att sprida kunskap om FORB Learning Platform vart jag än går, lovade Jan Figel, EU:s särskilda sändebud för FORB.

Med film kan attityder förändras. Det är ett av verktygen som finns på FORB Learning Platform för att främja religionsfrihet.

FN:s specialrapportör för religions- och övertygelsefrihet, professor Ahmed Shaheed, har följt utvecklingen av lärplattformen under en längre tid och finns med som expertrådgivare till NORFORB. Han tror att kortfilmerna och studieuppläggen med sitt enkla tilltal kan tydliggöra och främja religions- och övertygelsefriheten internationellt:

– Det här är ett mycket viktigt bidrag och ett jättesteg för folkbildning kring religions- och övertygelsefrihet, sa han.

Lanseringen samlade nyckelpersoner som chefen för EU:s delegation till FN, Peter Sørensen; mediarepresentanter och sändebud från ett 20-tal länder. NORFORB representerades av företrädare för Svenska missionsrådet, Stefanusalliansen (Norge), Finska Ekumeniska rådet, FELM (Finland), och Danska missionsrådet.

Gå in på www.forb-learning.org och lär dig något du inte visste om religions- och övertygelsefrihet…

Läs NORFORB:s pressmeddelande på engelska.