Krönika

Nu förstår jag varför det är så viktigt!

Jag blottar strupen och börjar med ett erkännande: Jag var till en början något skeptisk till ämnet för SMR:s Ekonom- och handläggardagar i Sigtuna.

Jag tyckte att antikorruption och växelkurser inte gällde mitt arbete som handläggare utan att det mer var för en ekonom eller controller, men förstod ganska snart att det är många delar i antikorruptionsarbetet som berör mer än det rent finansiella.

Flera delar av det vi gick igenom var inte nyheter för mig, som tur är ska väl tilläggas. Flockbeteende, som Grimur Magnusson från Sida CIVSAM nämnde, är något jag funderat mycket på i olika sammanhang. Han drog paralleller med hur vi beter oss när det gäller korruption med filmaren Ruben Östlunds iakttagelse om hur vi människor speglar varandra: att även om vi vet hyfsat väl skillnaden på rätt och fel, går vi med gruppen för det är så vi är programmerade. Det är en fråga om tillhörighet och trygghet. Jag själv vet att jag har hamnat där, kanske inte direkt relaterat till korruption, men när jag varit i vissa länder har jag plötsligt inte tyckt det varit en stor sak om jag kunnat använda bilbälte eller inte utan sett det som en naturlig del av den miljö jag befunnit mig i. Grimurs analystips i frågor om korruption är att utgå från vad som driver en människa i en viss kontext i kombination med vilket institutionellt utrymme och vilken kapacitet som finns för att åstadkomma en förändring.

På kvällen väntade en rolig överraskning i form av en ritkurs! Alla, även de som hade mindre glada ritminnen från skoltiden, deltog. Jag har inte hört så mycket skratt och fnitter bland vuxna på väldigt, väldigt länge som under denna dryga timma! Vi var väl både nervösa och roade över de resultat som tog form på våra papper. Utmaning till alla: teckna någon utan att titta på vad du ritar, pröva att rita med ”fel” hand eller med båda händerna samtidigt. Garanterat kul!

Från växelkursen tar jag med mig tipset att våra samarbetsorganisationer måste kunna arbeta med rörliga budgetar utifrån en försiktighetsprincip. Det är aldrig är en särskilt god idé att skicka vår svenska krona SEK istället för USD eller Euro trots att SEK är en av de absolut mest handlade valutorna i världen eftersom mottagande bank då kan ta vilken avgift de vill för att växla.

När kursen började lida mot sitt slut uppstod frågor kring hur jag kan ta detta vidare in i min organisation. Den största svårigheten, som jag själv ser det, ligger i hur detta arbete kan vävas in i den pågående handläggningen, hur kan detta bli en naturlig och konstruktiv del som samarbetsorganisationen inte enbart ser som obekväm? Hur gör vi för att ha en rak dialog utan att trampa på tårna? En annan viktig del är att titta på vår egen verksamhet, att se om vårt eget hus och våga ta de diskussioner som kan dyka upp om vårt eget beteende.

Det är alltid mycket värt att få träffa kollegor från andra organisationer som jag inte annars träffar, både på ett personligt och professionellt plan. Även att få dyka ner i ett ämne som jag först inte trodde var något för mig, men som var det! Nu förstår jag bättre varför det är så viktigt att ha koll på hela kedjan, inte bara för att se att ett projekt är på väg mot uppställda mål utan också för att förebygga korruption. Tack Svenska missionsrådet för givande dagar!

Åsa Henriksson, programhandläggare, Läkarmissionen