Nyhet

Nya riktlinjer för kommunikationsinsatser

Nu finns det nya riktlinjer på plats för att ansöka om stöd till insatser genom vårt kommunikationsprogram. De är resultatet av dialog med er medlemmar, en utvärdering av programmet och det senaste årets övergripande strategiarbete.

Foto: Boudewijn Huysmans. Människor skördar ris i Thailand.

Nu finns det nya riktlinjer på plats för att ansöka om stöd till insatser genom vårt kommunikationsprogram. De är resultatet av dialog med er medlemmar, en utvärdering av programmet och det senaste årets övergripande strategiarbete.

En extern utvärdering har undersökt genomförandet av vårt kommunikationsprogram mellan 2018 och 2020. Kommunikationsprogrammet är ett av fyra biståndsanslag som handlar om att sprida kunskap och skapa engagemang för en hållbar och rättvis värld.

Lärdomar som ger riktning framåt

Utvärderingen har framför allt tittat på effekterna av att vi under den här perioden har fokuserat mer på målstyrning och att vi introducerat Outcome Harvesting. Outcome harvesting är en metod för att följa upp resultat av olika insatser och projekt.

– Enligt utvärderingen fungerar kommunikationsprogrammet bra, men vi behöver fortsätta samtalet om målstyrning med våra medlemmar. Vi behöver också utveckla arbetet med Outcome Harvesting, säger Viktoria Isaksson, samordnare för kommunikationsprogrammet på Svenska missionsrådet.

Viktoria Isaksson är samordnare för Kommunikationsprogrammet på Svenska missionsrådet

Utvärderingen visar att de insatser vi stödjer lyckas sprida kunskap och skapa engagemang för de globala målen hos målgrupperna. Men det behövs mer uppföljning för att kunna visa om det lett till förändring.

– Vi planerar redan för en sådan uppföljning. I ansökan till Sida för 2022-2025 kommer vi att lägga in en utvärdering som ska titta på resultat utifrån slutrapporterna för perioden. Vi kommer även att ta med vårt eget påverkansarbete gentemot beslutsfattare, som också får stöd av Sidas informations- och kommunikationsanslag, säger Viktoria Isaksson.

Tydligare koppling till andra biståndsinsatser behövs

Redan nu finns det nya riktlinjer på plats för att ansöka om stöd till kommunikationsinsatser genom Svenska missionsrådets kommunikationsprogram. De nya riktlinjerna är resultatet av dialog med medlemsorganisationerna, utvärderingen av kommunikationsprogrammet och det senaste årets övergripande strategiarbete inför nästa verksamhetsperiod 2022-2026.

I de nya riktlinjerna är det tydligare att syftet med kommunikationsinsatserna är att bidra till det utvecklingssamarbete som Svenska missionsrådet stödjer som helhet. Det vill säga att målgrupperna ska ha kunskap och engagemang för ett hållbart, rättvist, jämställt och demokratiskt samhälle.

– Vi har också, utifrån samtal med Sida, lagt till perspektivet miljö och klimat som vi gärna vill att fler kommunikationsinsatser fokuserar på eller inkluderar. Vi vill också se mer av påverkansarbete gentemot beslutsfattare, berättar Viktoria Isaksson.

Vill du veta mer om riktlinjer och vårt internationella biståndsarbete?

Läs de nya riktlinjerna för kommunikationsprogrammet

Läs om de nya riktlinjerna för utvecklingssamarbete som också har stärkt fokus på miljö och klimat

Läs mer om de olika anslag som Svenska missionsrådet hanterar för internationellt bistånd: