Nyhet

Nytt avtal för humanitära insatser och InfoKom-anslaget

Besked från Sida om nya avtal

Svenska missionsrådet har ett treårigt avtal (2017-2019) för humanitära medel från Sida. I Sidas allokering för humanitära medel 2018 utökades SMR:s rapid response mechanism från 10 till 15 miljoner. I januari ansöker SMR och medlemsorganisationerna för ettåriga humanitära insatser i ett antal humanitära kriser såsom Sydsudan, Uganda och Etiopien.

Svenska missionsrådet har beviljats ett tvåårigt avtal för vårt Informations- och kommunikationsprogram (länk till ansökan på hemsidan) på totalt drygt 20 miljoner kronor samt indikation om tvåårig förlängning. De medlemmar som har projekt i programmet är EHJ, KFUM, KrF, LPI, PMU och SKR. För vidare information – kontakta Joel Sverker, samordnare för det humanitära anslaget och Sanna Svensson, samordnare för Informations- och kommunikationsanslaget.