Nyhet

Ökad religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse

I World Watch List rapport lyfter Open Doors särskilt fram religiös nationalism i Asien som ett problem som växt fram över lång tid, och som nu får tydliga konsekvenser för kristna minoriteter i regionen. Detta är något…

…som våra samarbetsorganisationer i regionen också har uppmärksammat.

Open Doors lyfter särskilt fram Indien. Landet ligger nu på plats 15 i Open Doors lista över länder där kristna förföljs jämfört med plats 31 för 4 år sedan. Det är en mycket oroväckande utveckling. I Indien har en bred koalition av organisationer nyligen lämnat in en rapport till FN om situationen för kristna och muslimer i landet. Detta inför att situationen för mänskliga rättigheter i Indien ska granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter i maj. Svenska missionsrådet kommer att träffa både UD och riksdagsledamöter för att lyfta fram rapportens slutsatser.

Religiös nationalism drabbar naturligtvis alla minoriteter. Kristna och hinduer är till exempel utsatta i Bangladesh och Pakistan och kristna och muslimer i Indien och Burma. Som biståndsaktör fokuserar Svenska missionsrådet på hur situationen kan förbättras för att säkra fred, utveckling och mänskliga rättigheter för alla. För oss är insikten om att olika minoriteter har gemensamma problem viktig och vi ser att minoriteter får en starkare röst när de talar tillsammans. Det är glädjande att så många organisationer i Indien samarbetat kring rapporten till FN.

De svåra konsekvenserna av religiös nationalism i Asien har lyfts fram i flera rapporter och nyheter den senaste tiden. Kristnas situation lyfts fram i Open Doors rapport; kristna och muslimer lyfts i indiska organisationers rapport till FN och situationen för muslimer i Burma har fått stort genomslag i media. Isabella Lövin talar idag i tidningen Dagen om att den nya ambassadören för Mänskliga rättigheter kommer att prioritera frågorna. Det ser vi fram emot. Sveriges ambassader och EU-delegationer i Asien behöver också följa och agera i relation till det väldigt oroväckande trenden med religiös nationalism.