Nyhet

Pilgrimssamtal- när vi lär av varandra

Svenska missionsrådet driver tillsammans med Sveriges Kristna råd en missionsteologisk arbetsgrupp, som under de senaste två åren bland annat arbetat med att arrangera pilgrimssamtal. 

Samtal där de olika kyrkofamiljerna bjuder in varandra för att under ett dygn gå in i varandras andliga traditioner och lyssna till och inspireras av den inbjudande kyrkofamiljens missionspraktik och missionsteologi. Pilgrimsprojektet använder sig av det som kallas receptiv ekumenik, en metod som är ny för Sverige och har ett starkt fokus på hur vi kan lära av den andres tradition.

Under 2018 kommer Svenska missionsrådet i samarbete med Sveriges kristna råd och pilgrimsgruppen arbeta fram ett resursmaterial för att uppmuntra till missionssamtal och introducera receptiv ekumenik.

I arbetsgruppen finns representanter för kyrkofamiljerna (Ortodoxa, katolska, frikyrkliga och lutherska), akademin och några missionsorganisationer.