Nyhet

Praktik leder till ökat engagemang

De flesta praktikanter vill fortsätta engagera sig för internationella frågor efter sin praktik. Det visar vår rapport för praktikantprogrammet som just lämnats in till Universitets- och högskolerådet.

De flesta praktikanter vill fortsätta engagera sig för internationella frågor efter sin praktik. Det visar vår rapport för praktikantprogrammet under 2019.

De flesta praktikanter vill fortsätta engagera sig för internationella frågor efter sin praktik. Det visar vår rapport för praktikantprogrammet under 2019.

Svenska missionsrådet lämnade nyligen in en rapport till Universitets- och högskolerådet (UHR) som beskriver den verksamhet som skett inom praktikantprogrammet under 2019 och början av 2020.

EFS och PMU

Under den här perioden har två av våra medlemsorganisationer, EFS och PMU, ingått i praktikantprogrammet. Elva praktikanter har genomfört praktik hos deras samarbetsorganisationer i sex olika länder: Filippinerna, Irak, Kenya, Etiopien, Palestina och Tanzania.

– Samtliga praktikanter säger att de genom praktiken fått ökade kunskaper om utvecklingssamarbetets olika dimensioner och komplexitet, säger Anna Olsson, som är samordnare för praktikantprogrammet.

Hon berättar också att de flesta av praktikanterna tänker fortsätta engagera sig på något sätt inom de områden som de har kommit i kontakt med genom praktiken. Det kan vara genom studier, arbete eller genom att engagera sig i en organisation som arbetar med globala frågor.

Starkare relation

Anna Olsson
Anna Olsson är samordnare för praktikantprogrammet.

Rapporten visar också att de flesta av samarbetsorganisationer tycker att praktikanterna har bidragit till att deras relation med EFS respektive PMU har blivit starkare. Den visar också att medlemsorganisationer, praktikanter och samarbetsorganisationer har lärt sig av varandra genom praktiken.

Coronapåverkan

Coronapandemin innebar att ett par av praktikanterna fick avbryta sin praktik i förtid, men de hann genomföra nästan hela sin praktik ändå. Pandemin har också påverkat praktikanternas kommunikationsarbete som de ska genomföra när de kommer tillbaka till Sverige. Flera evenemang och möten där praktikanterna skulle berätta om sina erfarenheter och kunskaper har ställts in. I stället har praktikanterna fått kommunicera via sociala medier.

Bygger på delrapporter

Rapporten till UHR bygger på EFS och PMU:s delrapporter som i sin tur är baserade på samtal, intervjuer och enkäter med praktikanterna och praktikanternas individuella rapporter. Medlemsorganisationerna har också följt upp
resultaten med handledare hos sina samarbetspartner.

Utvärdering på gång

Under oktober har vi utvärderat praktikantprogrammet med hjälp av en extern utvärderare. Resultat från utvärderingen kommer vi att berätta mer om inom kort.