Nyhet

Rapporten ”Claiming Space for Faith” uppmärksammas internationellt

Internationellt välrenommerade Religion and Diplomacy uppmärksammar vår senaste rapport i en intervju med Kristina Patring, vår rådgivare för religionsfrihet.

Kristina Patring är rådgivare för religionsfrihet på Svenska missionsrådet

I november presenterade Svenska missionsrådet rapporten ”Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the Fight for Civic Space”. Med underlag från 29 länder belyser rapporten sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet i världen.

Fördjupande intervju om hur religionsfrihet och demokratiskt utrymme hänger ihop

Den internationellt välrenommerade resursportalen Religion and Diplomacy har intervjuat vår rådgivare för religionsfrihet Kristina Patring. Intervjun uppmärksammar särskilt rapportens slutsatser och rekommendationer till internationella beslutsfattare och biståndsaktörer samt diplomater och forskare.

Rapporten visar flera kopplingar mellan hur respekten för religionsfrihet och demokratiskt utrymme hänger ihop. Vikten av att arbeta integrerat med yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och religions- och övertygelsefrihet för att stärka demokratin är grunden till flera av rekommendationerna som förs fram. Att bristen på religionsfrihet slår särskilt hårt mot jämställdhet och kvinnors rättigheter är en annan viktig slutsats.

Resurser för att lära mer om religionsfrihet och utvecklingsfrågor

Religion and Diplomacy är en digital resursbas för frågor som rör religion och internationella relationer. Webbplatsen drivs av sekretariatet för det transatlantiska policynätverket kring religion och utveckling (förkortas TPNRD på engelska) med säte vid Clare College, Cambridge University, England.

Läs intervjun med Kristina Patring på Religion and Diplomacy’s webbplats.

Mer information och hela rapporten finns i vårt pressrum.