Krönika

Religions- och övertygelsefrihet, en nyckelroll

Varför ska traditionella utvecklingsaktörer arbeta med religions- och övertygelsefrihet (FoRB)?

Det var frågan som SMR:s systerorganisation, Danska Missionsrådet, bad mig inspirera kring under DMR:s årsmöte i slutet av april. Veckan innan var Katherine Cash och föreläste för EU:s avdelning för utvecklingssamarbete, DEVCO, kring samma fråga.

FoRB förbises lätt av traditionella utvecklingsaktörer. Som om rättigheten mest berör religiösa aktörer eller förföljda religiösa minoriteter och fritänkare. FN:s deklarations- och konventionstexter talar dock om individens rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet. Tar vi alla de delarna på allvar blir det snabbt tydligt vilken nyckelroll FoRB har.

FoRB-kränkningar hindrar möjligheten att få forma och agera utifrån en egen övertygelse om vad som kan leda till bättre liv. FoRB-kränkningar undergräver flertalet andra mänskliga rättigheter och sker ofta parallellt med diskriminering. Diskriminering stänger ute från socioekonomisk utveckling, underminerar rättstatens viktigaste principer och ökar risken för sociala konflikter. Kränkningar av kvinnors tanke-, samvets- och religionsfrihet innebär fortsatt rättfärdiggörande av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Frågan kanske snarare är hur hållbart utvecklingssamarbete kan ske utan att vi tar tanke-, samvets- och religionsfrihet på allvar?