Nyhet

MR-dagarna: Religion och rätten till hälsa

Den 14-16 november arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping. Årets tema är rätten till hälsa. Svenska missionsrådet och flera av våra medlemsorganisationer kommer vara där för att hålla och delta i seminarier om mänskliga rättigheter. Men vad har religion att göra med rätten till hälsa?

Under MR-dagarna kommer vi angripa frågan ur perspektiven religiös läskunnighet, religiösa aktörers roll, negativ religionsfrihet och konkreta erfarenheter av att leva som religiös minoritet i Pakistan och Sverige.

Religiösa minoriteters rätt till hälsa

En höjdpunkt är seminariet Psychosocial Wellbeing – Experiences of being a Christian in Pakistan and a Muslim in Sweden som vi anordnar tillsammans med Equmeniakyrkan. I seminariet deltar bland annat Jennifer Jag Jihvan som leder the Christian Study Centre i Pakistan. Hon kommer att berätta om hur hon i en kristen minoritet utövar sin religion men också vad som får henne att fortsätta jobba för fred trots en omfattande hotbild.

Hur kan religiösa aktörer bidra till ökad hälsa?

Tillsammans med Diakonia anordnar vi också seminariet Creative Methods on Sexuality, Religion, Norms and Traditions. Seminariet baseras på erfarenheter från vårt eget internationella arbete, men också andra organisationers arbete utomlands och i Sverige, för att lyfta känsliga frågor som könsnormer, sexualitet och könsbaserat våld. Vi kommer bland annat att diskutera framgångsrika metoder för hur religiösa ledare bidrar till attitydförändringar och social förändring i traditionella kontexter.

Svenska missionsrådets evenemang på Mänskliga rättighetsdagarna

Creative Methods on Sexuality, Religion, Norms and Tradition
Torsdag 14 november 2019 kl 10:30-12:00, Sonaten
Arrangörer: Svenska missionsrådet och Diakonia

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige?
Torsdag 14 november 2019 kl 13:00 – 13:30 Stora scen
Arrangör: Svenska missionsrådet och SST

Jag vill slippa se det religiösa! Ett seminarium om den negativa religionsfriheten
Torsdag 14 november 2019 kl 15:00 – 16:00 Spegelsalen
Arrangör: Myndigheten SST. Svenska missionsrådets rådgivare i religions- och övertygelsefrihet Katherine Cash deltar.

Psychosocial Wellbeing – Experiences of being a Christian in Pakistan and a Muslim in Sweden
Torsdag 14 november 2019 kl 17:00 – 17:30, Globala scenen
Arrangörer: Equmeniakyrkan och Svenska missionsrådet

Våra medlemsorganisationers evenemang på Mänskliga rättighetsdagarna

Kristna Fredsrörelsen: Visa civilkurage – lär dig agera
Torsdag 14 november 2019 kl 16:00 – 16:30 Globala scenen

Erikshjälpen: Female Genital Mutilation – Religion, Culture or a Health Issue?
Fredag 15 november 2019 kl 09:00 – 10:00 Verdefoajén

MAF: Flyg betyder liv för människor i många områden bl.a. i Kongo
Fredag 15 november 2019 kl 15:00 – 15:30 Globala scenen

Act Svenska kyrkan: Sustainable activism – to keep burning without burning out
Lördag 16 november 2019 kl 12:30 – 13:00 Globala scenen