Nyhet

Ett religionsanalys-verktyg växer fram

Just nu arbetar svenska missionsrådet med att ta fram ett religionsanalysverktyg som en hjälp att bättre se och förhålla sig till den religiösa verkligheten i många av de länder och projekt svenskt utvecklingssamarbete finns i.

Analysverktyget ska skapa medvetenhet, väcka tankar och underlätta arbetet att navigera i det religiösa landskapet.

Verktyget kommer också vara en hjälp att orientera sig bland de resurser som finns tillgängliga för att bättre förhålla sig till och aktivt arbeta med religion och religiösa aktörer. Verktyget är till för såväl sekulära som trosbaserade utvecklingsaktörer.