Nyhet

RRM-insatsen i Bangladesh

Norra Bangladesh drabbades för ett par veckor sedan av häftiga skyfall som lett till svåra översvämningarna. Totalt har 6,9 miljoner människor drabbats och 114 har rapporterats döda.

Erikshjälpens partnerorganisation Friendship arbetar sedan flera år med insatser för katastrofriskreducering och katastrofhantering i några av de värst drabbade distrikten. Friendship inledde omgående räddningsinsatser i området med stöd från bland andra Erikshjälpen.

Erikshjälpen och Friendship skickade också en ansökan till SMR om akut humanitärt stöd vilken snabbt beviljades av Sidas humanitära avdelning. Insatsen gäller stöd med matpaket, rehabilitering av brunnar och latriner samt nutritionsstöd till särskilt utsatta grupper. Totalt beräknas 29 750 människor få del av den humanitära insatsen.

RRM: Rapid Response Mechanism

Fotograf: Friendship, Bangladesh