Nyhet

Slopat krav på egeninsats

I våras fattade regeringen beslut om att slopa kravet på egeninsats för biståndsprojekt med anledning av corona-pandemin. Det är något som berör flera av våra medlemsorganisationer.

Bilden är från ett bymöte i Sydsudan, på en resa tillsammans med IAS.

I våras fattade regeringen beslut om att slopa kravet på egeninsats för biståndsprojekt. Detta på grund av att Corona-pandemin har gjort det svårt för många organisationer att samla in pengar. Många av våra medlemsorganisationer har ansökt om minskad egeninsats.

Det var i april som regeringen beslutade att under 2020 slopa kravet på egeninsats för civilsamhällets utvecklingssamarbete.  Våra medlemsorganisationer lägger minst fem procent av sina egna medel på budgeten för utvecklingsinsatserna så det här var ett betydelsefullt beslut.

Beslutet förlängdes

I september förlängdes beslutet så att det nu även gäller hela 2021. En del av våra medlemsorganisationer har ansökt om att få minska sin egeninsats för 2020, men det är många fler som nappat på möjligheten för 2021.

Söker kompensation

Några har även kommit in med ansökningar om kompensation för att täcka den lägre budget som den minskade egeninsatsen innebär. För att vi ska kunna bevilja kompensation ska vi bedöma att den är nödvändig för att genomföra den verksamhet som medlemsorganisationerna har planerat med sina samarbetspartner. Medlemsorganisationerna har sökt kompensation för knappt nio miljoner kronor.

Möjlighet att omfördela

Våra stora medlemsorganisationer som genomför större program för utvecklingssamarbete söker inte kompensation för 2020 eftersom mycket av den planerade verksamheten inte kan genomföras. Därför fördelar de om pengarna för dessa aktiviteter inom programmen. Mindre medlemsorganisationer har sökt för 2020 eftersom de inte har samma möjlighet att omfördela medel.