Krönika

Slutrapporter visar hur rättigheter för unga stärks

Barns rättigheter är ett återkommande tema i slutrapporterna vi läst för 2020. Hanna Toorell berättar i sin krönika om hur några av våra samarbetspartner jobbar för att stärka barns rättigheter över tid.

Foto: Job Mainye. Skolbarn i IAS skolprojekt i Tharaka North, Kenya 2020.

Barn och ungas rättigheter är ett återkommande tema i slutrapporterna vi läst för 2020. Hanna Toorell, handläggare för internationella biståndsinsatser, berättar i sin krönika om hur barns rättigheter kan stärkas över tid.

Mars har varit en spännande månad här på Svenska missionsrådet. Äntligen har vi handläggare kunnat grotta ner oss i slutrapporter. De handlar om internationella biståndsinsatser som våra medlemsorganisationer avslutat under 2020. Rapporterna får oss att vilja fira det fantastiska arbete som görs i vårt nätverk. Men de hjälper oss också att inse att allt inte fungerar perfekt och att det finns lärdomar att ta vidare in i vårt fortsatta arbete.

Barn och unga har rätt att påverka

Flera slutrapporter har berört barn och ungas rättigheter. När vi talar om alla människors lika värde och rättigheter, får vi inte glömma att vi också talar om barns lika värde och rättigheter. Detta rättighetsperspektiv genomsyrar arbetet när barnen får vara i centrum för planering och genomförande av olika insatser. Det handlar om att prata med barnen, inte om dem; att agera med barnen, inte åt dem.

Varje människa har rätt att forma sin egen utveckling och påverka samhället hen lever i. Det gäller inte minst barnen. En av insatserna jag läst om nådde fler än 15 000 barn och unga. Genom barn- och ungdomskonferenser kunde de lära sig mer om sina rättigheter.

Kyrkan och samhället påverkar attityder mot barn

Jag läser om en annan insats i södra Afrika. Där har flera samarbetspartner i vårt nätverk tagit fram en barnrättspolicy för att sätta barns rättigheter i fokus. De vittnar om förändrade attityder både i kyrkan, familjen och i samhället. En lärdom har varit att först involvera de så kallade skyldighetsbärarna – i detta fall ledarskapet inom kyrkan eller organisationen – för att få genomslag och verklig förändring för barns rättigheter.

Förändringsarbete tar tid, och det är tydligt att det finns mycket kvar att göra. Barn och ungas rättigheter påverkas av många olika människor runt omkring dem. Därför är det viktigt att samarbeta med aktörer som föräldrar, lärare och lokala ledare. Men för att säkerställa långsiktiga och hållbara förändringar, är det avgörande att också nå myndigheter och beslutsfattare.

Barns rättigheter måste stärkas i flera steg

Allas lika värde och rättigheter gäller oavsett om det handlar om flickor eller pojkar, om de har funktionsvariationer eller särskilda behov. Det är glädjande att många inom vårt nätverk vill vi bidra till förändrade attityder och beteenden som underlättar för alla barn och unga att få sina rättigheter tillgodosedda.

I vårt arbete ser vi att förändring sker och växer sig stark över tid när individer lär sig om sina rättigheter, kan organisera sig och arbeta för att påverka de som bestämmer, såväl i samhället som i andra typer av institutioner och organisationer. När människor i beslutande positioner tar sitt ansvar för att skydda och respektera barn och ungas rättigheter – då är det dags att fira!