Nyhet

SMR medlem i CHS Alliance

I förra veckan fick SMR det positiva beskedet att vi antagits som medlem i CHS Alliance. CHS Alliance utgör en av de största och mest inflytelserika nätverken av organisationer med målsättningen att…

…utveckla och förbättra det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet genom tillämpning av så kallade Core Humanitarian Standards (CHS).

Medlemskapet blir ett stöd i SMR:s arbete både med att utveckla den egna organisationen och att stödja medlemsorganisationerna att utveckla sina organisationer och kvalitetssäkra sitt projektsamarbete med lokala samarbetspartner. CHS utgår från nio olika åtaganden mot vilka SMR kommer att mäta sig och rapportera till CHS Alliance. Detta ger SMR en kvalitetsstämpel i relation till såväl finansiärer som medlemsorganisationer.