Nyhet

Svenska missionsrådet och Stockholms katolska stift har fört samtal

Stockholms katolska stift (Caritas Sverige) beslöt sig för att reservera sig mot ordet abort som nämns i SMR:s jämställdhetspolicy.

Representanter från Svenska missionsrådet och Stockholms katolska stift har under 2019 haft ett antal möten då samtal förts kring SMR:s jämställdhetspolicy. Utifrån dessa samtal har Caritas Sverige beslutat att kvarstå som medlem i SMR men man vill tydliggöra att man reserverar sig mot formuleringen i policyn ”…om tillgång till information om laglig abort”….

Se vidare på Caritas Sveriges hemsida.