Krönika

Uppföljningsresa i Bangladesh med PMU

Svenska missionsrådet och PMU:s samarbete fördjupas i och med att PMU under 2018-2019 söker Sida-bidrag för utvecklingssamarbete genom SMR. Nu har vi varit på en gemensam uppföljningsresa i Bangladesh.

Anders Malmstigen och Rut Eliasson från SMR reste tillsammans med Ove Gustafsson och Laila Saleh från PMU. Här kommer några intryck från Anders möte med landet.

På resa igen och nu bär det av till Bangladesh. Ett otroligt fascinerande och vackert land som på en yta inte större än en tredjedel av Sverige befolkas av närmare 164 miljoner innevånare. Jag mötte detta land för första gången i min ungdom, redan år 1983. Det är så mycket som har förändrats och utvecklas sedan dess! Detta otroligt bördiga deltaland har till exempel utvecklat sin matproduktion så att man trots den ökande befolkningen nu i stort kan vara självförsörjande på mat. Utbildnings- och hälsosituationen har förbättrats. Befolkningen är ung, närmare en tredjedel under 15 år. Men snedfördelningen kommer att minska. Antalet barn per kvinna halverades från runt 7 på 1960-talet till år 2002, och sjönk ytterligare till 2,2 barn per kvinna 2010. Man har även utvecklat sin kapacitet att hantera kriser. Det som Bangladesh framförallt kontinuerligt drabbas av är översvämningar, antingen genom att floderna svämmar över vid monsunregn eller att cykloner drabbar landet med översämning från havet. Men att floderna årligen svämmar över är även det som berikar jorden och gör den så bördig. Men allt som oftast blir det i en alltför stor omfattning.

Samtidigt som vi ser en positiv utvecklig i landet finns det fortfarande otroligt stora utmaningar. Miljontals människor lever fortfarande i misär. Drygt var fjärde peson lever på mindre än två dollar om dagen. Nästan hälften av alla barn under fem år är hämmade i växten. Det beror på undernäring och ger fysiska och mentala men för livet – barnen är sämre rustade att motstå sjukdomar, klara skolan och utföra fysiskt krävande arbete. Andra problem som kvarstår handlar bristande jämställdhet och att barnäktenskap för flickor är vanligt.

Den politiska situationen är nu mer stabil än vad den tidigare har varit vilket till stor del beror på att ledande parti Awamiförbundet har en dominerande kontroll av makten. Man har suttit vid makten sedan 2008 och har succesivt minskat utrymmet och möjligheterna för det största oppositionspartiet (BNP) att ta plats. På grund av att BNP bojkottade det senaste valet sitter man inte heller i parlamentet. Stabilitet sker på bekostnad av öppenhet och verklig demokrati. Korruptionen är fortsatt ett stort problem och ett utvecklingshinder i Bangladesh.

Sommaren och hösten har för Bangladesh inneburit att flera parallella kriser har försvårat situationen i landet. Det handlar om olika översvämningar på grund av monsunregnet samt en eskalerande kris för folkgruppen Rohingyas som tvingas fly från Myanmar till Bangladesh. Svenska missionsrådets medlemsorganisation ADRA har just fått en RRM – ansökan godkänd. Insatsen planeras nå 12 600 människor med mat. (RRM – Rapid Response Mechanism).

Flera av våra medlemsorganisationer (ErikshjälpenPMUEFKADRAKväkarhjälpen och MAF) är aktiva i Bangladesh genom stöd till olika samarbetsorganisationer. För mig är det uppmuntrade att få återse Bangladesh och få se att det arbete som vi är med och stödjer är viktigt, relevant och ger resultat. De arbeten vi stödjer stärker framförallt det civila samhället att på olika nivåer bidra till utveckling för speciellt utsatta grupper som till exempel kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och minoriteter. Genomgående är att man arbetar på olika nivåer från lokalt till nationell, med ett basarbete som ger trovärdighet och involvering på nationell nivå som ger spridningseffekt.