Nyhet

Vad har religion med mänskliga rättigheter att göra?

Temat för årets MR-dagar är ”De mänskliga rättigheternas framtid”. Vi finns på plats med fokus på vad religion har att göra med våra mänskliga rättigheter i en värld där det demokratiska utrymmet minskar medan antalet troende ökar. 

– Med mer kunskap om religion och hur den formar vardagen och villkoren för en majoritet av jordens befolkning, blir det lättare att begripa vår omvärld och vara med och påverka för en bättre utveckling, säger vår generalsekreterare Anders Malmstigen.

En bra början är att ta reda på vad den till synes komplicerade religion- och övertygelsefriheten faktiskt består av. Vi smyglanserar ett lättillgängligt webbmaterial med inspirerande kortfilmer och övningar som ger svar på frågor som: ”Är det en mänsklig rättighet att bära religiös klädsel?” Och ”Måste jag stå ut med att se någon be?”

I många delar av världen måste människor förlita sig på den makt som religiösa aktörer har. Vilket ansvar, vilka hot och vilka möjligheter står då dessa aktörer inför? Med gäster från Tanzania och Sydsudan diskuterar vi hur religiösa aktörer både begränsar och försvarar mänskliga rättigheter i ett seminarium som anordnas med Kunskapsforum för religion och utveckling.

– Att arbeta för global hållbar utveckling utan att ha med ett tydligt religionsperspektiv, är som att köra bil med ena ögat stängt, säger Anders Malmstigen. Tillsammans med UD och Sida undersöker vi hur aktörer från ett av världens mest sekulariserade länder kan främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i länder där religion och religiösa aktörer har en stark ställning.

Ickevåldsprofilen Moses Monday John, ger oss en bild av läget i dagens Sydsudan. Våra medlemsorganisationer Kristna Fredsrörelsen och International Aid Services, som länge verkat i regionen, bidrar till en diskussion om hur mänskliga rättigheter ska kunna värnas i världens yngsta land.

Slutligen utforskar vi vilket stöd Bibeln och Koranen erbjuder oss som arbetar med mänskliga rättigheter och jämställdhet, genom ett praktiskt seminarium kring religiösa texter och könsbaserat våld.

Utöver dessa seminarier samtalar vi gärna, visar film och tipsar om fördjupning i vår monter (nr 13 på utställartorget).

Här hittar du mer information om våra seminarier på MR-dagarna. Välkommen!