Nyhet

Vår lathund om religionsfrihet är populär!

Vill du lära dig mer om vad religions- och övertygelsefrihet innebär och när den kan begränsas kan det vara en god idé att läsa vår lathund. Den finns på både svenska och engelska och har uppdaterats ordentligt sedan förra utgåvan.

Vår omarbetade lathund om religions- och övertygelsefrihet finns på både svenska och engelska.

Lärare längtar efter material om religion

Vi fick kontakt med Utbudet tidigt i vintras. Det är ett företag med en hemsida som samlar material för skolpersonal de kan använda i undervisningen.

De berättade för oss att lärare och skolpersonal längtar efter bra och lättillgängligt material för alla – också Sveriges skolungdomar på högstadiet och gymnasiet eftersom det saknas material om religion. När de fick läsa om vår lathund blev de därför väldigt intresserade och bad oss trycka en stor upplaga!

Snabb åtgång av lathunden om religionsfrihet

Vi tyckte vi tog i när vi tryckte 2.000 exemplar. Men så snart lathunden fanns på plats på utbudets hemsida tog det mindre än 2 veckor så var alla exemplaren beställda. Det var lärare på skolor över hela landet som beställde lathunden.

Nu har vi tryckt ytterligare 2.000 exemplar som vi hoppas ska komma till nytta vid höstens terminsstart. Vi vill ju gärna att elever tidigt i livet känner till vad som gäller enligt internationell rätt och svensk lag och vilka kriterier som finns för att bedöma om en begränsning av religionsutövningen är legitim eller inte. Vi vill helt enkelt att elever lär sig förstå vad religions- och övertygelsefrihet innebär precis som titeln på lathunden säger.

Beställ av oss eller ladda ner från hemsidan

Vill du beställa fysiska exemplar av lathunden går det bra att mejla ann.sundell@smc.global, annars finns den på hemsidan på vårt lärcenter. Där kan du läsa ännu mer om religions- och övertygelsefrihet liksom om det vi kallar religiös läskunnighet.