Krönika

Steg framåt för barns rättigheter

Erikshjälpen är en barnrätts-organisation. Vi arbetar varje dag för att barnets rättigheter ska respekteras, skyddas och tillgodoses. Det här sker på olika sätt och på olika nivåer i samhället, i Sverige och internationellt.

Juluppropet_Erikshjälpen

Vi har förmånen att få jobba lokalt förankrade på gräsrotsnivå, men också samtidigt på regional, nationell och global nivå i de samarbeten vi står i. Mycket av Erikshjälpens arbete handlar om att bidra till förändring i attityder och beteenden, så att flickor och pojkar kan få sina rättigheter tillgodosedda. Vi arbetar för förändring hos föräldrar, lärare, lokala ledare och andra som finns nära barnet. Vi arbetar också för förändring hos myndigheter och ansvariga beslutsfattare. Erikshjälpen har de senaste åren tagit en allt mer aktiv roll i strategiskt opinions- och påverkansarbete, eftersom vi tror att det är så vi kan skapa långsiktig förändring. Så här skriver vi i vår opinionsplattform:

”Erikshjälpen vill vara en samhällsförändrande kraft. För Erikshjälpen som barnrättsorganisation med ett rättighetsbaserat arbetssätt är det en självklarhet att konkreta biståndsinsatser kompletteras med långsiktigt påverkansarbete för att få beslutsfattare, myndigheter och andra skyldighetsbärare att ta sitt ansvar för barns rättigheter och en positiv utveckling.”

Även i påverkansarbetet prioriterar vi samarbete och nätverkande. Tillsammans blir vi starkare. Erikshjälpen ingår i flera olika nätverk, däribland CONCORD Sverigeoch EU-CORD, som samlar 22 trosbaserade bistånds- och humanitära organisationer i Europa och har sitt kontor i Bryssel. Ett av fokusområdena för vårt arbete inom EU-CORD är rätten till utbildning för barn på flykt, eftersom vi är djupt oroade över att se så många barn på flykt som inte får tillgång till utbildning. Just nu pågår förhandlingar inom EU om en ny utvecklingspolicy, new European Consensus on Development. Som en del av påverkansarbetet tillsammans med EU-CORD skickade vi denna vecka ett underlag till Sveriges representant i de pågående förhandlingarna. Där ger vi rekommendationer och konkreta förslag på ändringar i texten så att barnets rättigheter lyfts fram.

Erikshjälpens och andra EU-CORD-medlemmars rekommendationer

Att lyfta barns röster och situation på gräsrotsnivå upp till EU:s beslutsprocesser är både viktigt och nödvändigt.  Det går inte att förvänta sig snabba förändringar, men det ger oss ingen anledning att ge upp. Varje dag tar vi steg framåt för barns rättigheter.

Bildtext: I egenskap av ordförande i Svenska missionsrådet deltog Erikshjälpens bitr generalsekreterare Mattias Ingeson (höger i bild)
i överlämnandet av Juluppropet med nästan 80 000 namnunderskrifter till regeringen och migrationsminister Morgan Johansson.

Juluppropet uppmanade regeringen att:
– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Här kan du läsa mer om Juluppropet.

Krönikör: Eva Palmqvist, Erikshjälpen