Nyhet

Vårt projekt med HBTQ+

Under flera års tid har vi på Svenska missionsrådet stärkt och utvecklat vårt arbete med rättighetsperspektivet i vårt utvecklingssamarbete. Under 2016-2018 tar vi nästa steg…

…med en särskild satsning på att stärka vår kunskap och verksamhet utifrån ett ickediskrimineringsperspektiv med särskilt fokus på HBTQ+-personers rättigheter.

Inom vår egen organisation och bland våra medlemsorganisationer ser vi ett behov av att stärka kunskaperna om HBTQ+ generellt, men också om tillämpning av det internationella skyddet för de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet. Vi vill också undersöka hur vi i vårt Sida-finansierade utvecklingssamarbete kan bli bättre på att se och stärka denna och andra utsatta och diskriminerade grupper. En del av arbetet är att lära och utmanas av de organisationer som arbetat länge med frågorna, en annan är att anordna mötesplatser där vi lär oss om dem tillsammans.

Tanken är att arbetet ska mynna ut i nya riktlinjer för ickediskriminering med särskilt fokus på HBTQ+personers rättigheter. Arbetet med att ta fram riktlinjerna inleds under våren 2018.

Om du vill veta mer om satsningen, kontakta Lisa Minnhagen.