Nyhet

Vi tror på samtal som inte polariserar

Vår jämställdhetspolicy har fortsatt att uppmärksammas under våren. Policyn nämner tillgång till information om laglig abort som en del av arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter. Abort är en fråga som med rätta engagerar, men som alltför ofta också polariseras.

Anders Malmstigen talar på våra medlemsdagarna 2017

Tänk dig en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Det är Svenska missionsrådets vision.

Som paraplyorganisation samlar vi över 30 organisationer och samfund som på kristen grund verkar för en bättre värld. Vi vill att varje medlemsorganisation ska utveckla och stärka sin identitet och sin kapacitet att göra gott i världen.

Det innebär dock inte att Svenska missionsrådet företräder en åsikt som är gemensam för alla, vare sig det gäller arbetet med jämställdhet eller hur Bibeln ska tolkas. Vi sätter stort värde på att olika åsikter och värderingar kommer till uttryck inom vårt nätverk. På det sättet uppstår dynamiska samtal där olikheterna hjälper oss att bättre förstå varandra och den värld vi verkar i.

Vår jämställdhetspolicy från 2016 har fortsatt att uppmärksammas under våren såväl vid våra egna mötesplatser som i media. Anledningen är att policyn nämner tillgång till information om laglig abort som en del av arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter. Abort är en fråga som med rätta engagerar, men som alltför ofta leder till att åsikter polariseras.

Svenska missionsrådets uppgift är inte att ta ställning för eller emot abort. Framför debatt i media väljer vi att skapa trygga rum där vi kan dela erfarenheter utifrån de olika perspektiv som finns bland våra medlemsorganisationer. Vi har ett uppdrag att skapa mötesplatser för reflektion och samarbete. Sådana mötesplatser är särskilt viktiga för att motverka polarisering.

I vår vision förekommer inga oönskade graviditeter, men den verklighet vi har att förhålla oss till ser annorlunda ut. Det måste vi som missionsråd kunna prata om, särskilt i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter och jämställdhet. Vår jämställdhetspolicy tar upp tillgång till information om laglig abort för att vi tror att varje människa har rätt att fatta egna beslut om sitt liv och måste få möjlighet att påverka sin egen situation, oavsett var i världen hon lever. Därför behöver också varje människa tillgång till information om sina rättigheter.

Jag känner stor tacksamhet över de möten jag haft med våra medlemsorganisationer under våren, både enskilt och vid större arrangemang. Vi kommer att fortsätta göra plats för samtal om svåra frågor. I höst ser jag särskilt framemot ett seminarium med våra medlemsorganisationer där mänskliga rättigheter och teologisk reflektion står i fokus.