Krönika

Vikten av uthållighet och ekumenisk enhet i vårt arbete

Ove Gustafsson har suttit i vår styrelse sedan 2017 men avslutar nu sitt uppdrag eftersom han går i pension. Här skickar han med en fråga om hur vi som är en del av Svenska missionsrådet kan bidra till samarbete och enhet i de länder vi är verksamma.

Ove Gustafsson har suttit i vår styrelse sedan 2017 men avslutar nu sitt uppdrag eftersom han går i pension. Han inledde vårt årsmöte den 19 maj med en bön och reflektion om det utmanande år som gått och skickade med en fråga om hur vi som är en del av Svenska missionsrådet kan bidra till samarbete och enhet i de länder vi är verksamma.

”I ett årsmöte möts vi omkring ett verksamhetsår som är avslutat. Vi är tacksamma för Guds trofasthet.

I första Korinthierbrevet 15:57-58 och 16:1 betonar Paulus att Jesus är uppstånden, att livet vann, till och med döden är besegrad och just därför uppmanas vi till uthållighet i arbetet. Omedelbart i anslutning till detta berättar han om internationella relationer och den världsvida kyrkans uppdrag att stödja varandra.

Året som ligger bakom oss har varit märkligt. Covid-utmaningen slår hårt mot de mest utsatta. Vi har ännu inte sett slutet och många länder kämpar intensivt med hanteringen och fruktar dess långtgående konsekvenser. Vi omsluter våra samarbetspartner i förbön och uppmuntran. De och vi måste vara uthålliga i insatser och i relationerna.

I vårt årsmöte uttrycker vi vår enhet. Vi samlas inte bara omkring arbetsuppgifter, granskning av verksamhet och omkring varandra, utan även omkring den uppståndne Herren.

Svenska missionsrådet är ett missionsekumeniskt råd som genom sin gemenskap uttrycker en ekumenisk enhet, en försonad mångfald som är varandra till tjänst. Med tanke på detta har jag levt med en fråga under flera år, som jag vill skicka vidare till er. Verkar vi för enhet i de länder vi är verksamma i? Bidrar vi till splittring eller polarisering eller till samarbete och enhetssträvanden? Det är givetvis en fråga för våra samarbetspartner att hantera och ta ansvar för, men är det levande fråga i våra samtal med dem?

Ensam är inte stark, varken i utvecklingssamarbete eller inom den kristna rörelsen. Enhetssträvanden har ett värde i sig.

Vi är tacksamma för Hjälparen och vi ber för årsmötet, om uthållighet i covid-utmaningen och om enhet och samverkan. Vi utgör delar av Kristi Kropp, varandra till tjänst.

/Ove Gustafsson, tidigare programchef på PMU

Men Ove försvinner inte helt, förutom många andra uppdrag så har han nu valts in i Svenska missionsrådets valberedning. Tack Ove för den kunskap och det engagemang som du bidrar med!