Calendar

Digitalt årsmöte 2021

Date
START: SLUT:
Venue
Organiser
För medlemmar

Bilden kommer från vårt referensmöte om strategin under hösten 2020.

Varmt välkommen på årsmöte – inbjudan och kallelse

Årets huvudfokus blir den nya strategin 2022-2026. Vi kommer att skapa utrymme under själva årsmötet för presentation och samtal om SMR:s strategi, som bygger på den strategiska inriktning som presenterades vid medlemsdagarna i februari tidigare i år.

Vi har valt att inte ha något program under eftermiddagen efter årsmötet.

Årsmöteshandlingarna skickas ut två veckor innan mötet

Handlingarna publiceras i vecka 18, senast den 5 maj i SMR:s insatshanteringssystem IHS. Alla anmälda kommer att få mejl med instruktion om hur man når handlingarna.

Vem kan delta på årsmötet?

Varje medlemsorganisation har rätt att utse röstberättigade representanter enligt stadgarna. Grundregeln är att varje medlem har en röst. Dessutom får varje medlem ytterligare en röst om medlemmen har mer än 15 000 medlemmar eller på årsbasis samlar in mer än 25 miljoner kronor till internationell verksamhet.

Varje organisation får gärna delta med flera representanter, deltagandet begränsas inte av vilka som har rösträtt.

Motioner till årsmötet

Du är välkommen att skicka in förslag och motioner till SMR:s årsmöte. Motionerna skickas till styrelsen via generalsekreterare Charlotta Norrby senast den 7 april. Vänligen skriv Motion till årsmötet i e-postmeddelandets rubrikraden.

Anmäl dig senast 30 april

Du anmäler dig genom att scrolla neråt här i inbjudan och fylla i formuläret.

Varmt välkommen till vårt digitala årsmöte!

Eva Nordenstam von Delwig, ordförande & Charlotta Norrby, generalsekreterare