Kalender

Almedalen 2018: Religions- och övertygelsefrihet – för en utrikespolitik med bättre effekt

När
START: 5/7 2018 11:00 SLUT: 5/7 2018 11:45
Plats
Almedalen: Sverige i världen

Donnersgatan 6

Arrangör
Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan
För alla

Det här är ett av flera seminarier Svenska missionsrådet är med och anordnar under Almedalsveckan 2018. Inträdet är fritt och ingen anmälan behövs. Välkommen!

3/4 av världens befolkning bor i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet kränks. Det är ett direkt hot mot andra mänskliga rättigheter. En utrikespolitik som främjar religionsfrihet gör skillnad. I Norden hanteras frågan på olika sätt. Hur kan svensk utrikespolitik bli mer effektiv?

Välkommen till ett panelsamtal om religions- och övertygelsefrihetens roll i svensk utrikespolitik! Religionsfriheten uppmärksammas nu med ifrågasättanden men också som en avgörande faktor för en fungerande demokrati. I Sverige finns en ansats att integrera religionsfriheten i utrikespolitiken. Men en proaktiv politik kräver resurser. Danmark och Norge satsar på frågan genom att tillsätta en ambassadör för religionsfrihet. Vad är rätt väg för att svensk utrikespolitik ska bli mer effektiv?

Medverkande:
Franz-Michael Skjold Mellbin, ambassadör för religionsfrihet, Danmarks utrikesdepartement
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
Maria Andersson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Bodil Valero, EU-parlamentariker, Miljöpartiet
Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

Kontaktpersoner: Sanna Svensson, Rådgivare utvecklingspolitik, Svenska missionsrådet, 0765-011832, sanna.svensson@smc.global, Matilda Pearson, Kommunikatör, Svenska missionsrådet, 0765-011845, matilda.pearson@smc.global

Läs mer i programmet för Almedalen.

Webb: https://smc.global
Facebook:www.facebook.com/svenskamissionsradet/
Twitter:@smrtwitt
Event-ID:54003