Kalender

Årsmöte i Örebro

När
START: 14/5 2020 09.00 SLUT: 14/5 2020 16:30
Plats
Filadelfiakyrkan, Örebro

Slottsgatan 16, Örebro

Arrangör
Svenska missionsrådet https://www.smc.global
För medlemmar

Kallelse till årsmöte 2020

Välkommen till SMR:s årsmötesförhandlingar 2020 som kommer att hållas i Filadelfiakyrkan i Örebro med Evangeliska Frikyrkan som värd.
Representanter från respektive medlemsorganisation är varmt välkomna, (varje organisation får gärna delta med flera representanter, deltagandet begränsas inte av vilka som har rösträtt!). Det kostar inte något att delta.

Anmäl dig senast 30/4 i anmälningsformuläret som du hittar längst ner på sidan.

Om programmets innehåll

Under förmiddagen hålls årsmötesförhandlingarna och på eftermiddagen gör vi en framtidsspaning mot 2026. Arbetet med att ta fram en ny strategisk verksamhetsplan har nyligen inletts av kansliet och för att SMR ska kunna fortsätta att vara en relevant och effektiv organisation framåt behöver vi ett aktivt deltagande från alla er som arbetar på någon av våra medlemsorganisationer i denna process.

Årsmötesdagen blir därför ett viktigt tillfälle för oss att tillsammans arbeta fram SMR:s nya verksamhetsinriktning för perioden 2022-2026. Den ger oss möjlighet att som nätverk bearbeta centrala frågor med bäring på SMR:s identitet som missionsråd och utvecklingsaktör.

  • Vilka trender, möjligheter och utmaningar ser vi i vår omvärld under perioden fram till 2026?
  • Vilka är SMR-nätverkets styrkor respektive begränsningar?
  • Utifrån SMR:s vision och uppdrag; vad är viktigast för SMR under perioden 2026? Vad behöver medlemsorganisationerna och SMR:s kansli göra för att nå dit.

En medlemsenkät kommer att skickas ut i god tid före årsmötet som förberedelse inför framtidsspaningen. 

Programmet uppdateras här efterhand.

Årsmöteshandlingar

Handlingarna publiceras i vecka 18, senast den 30 april i SMR:s insatshanteringssystem IHS. Alla anmälda kommer att få ett mejl med instruktion om hur man når handlingarna.

Representanter till årsmötet

Varje medlemsorganisation har rätt att utse röstberättigade representanter enligt stadgarna. Grundregeln är att varje medlem har en röst. Dessutom får varje medlem ytterligare en röst om medlemsorganisationen har fler än 15 000 medlemmar eller på årsbasis samlar in mer än 25 miljoner kronor till internationell verksamhet.

Motioner till årsmötet

Du är välkommen att skicka in förslag och motioner till SMR:s årsmöte. Motionerna skickas till styrelsen via generalsekreterare Anders Malmstigen senast den 15 april.

 

Varmt välkommen till Örebro och till årsmöte,

Eva Nordenstam von Delwig, ordförande och Anders Malmstigen, generalsekreterare

 

Anmäl dig till vårt årsmöte här!